030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Vergroot je kennis over de publieke gezondheid met deze 4 nascholingsmodulen

Datum: 4 aug '22

Ben jij werkzaam in de publieke gezondheid als beleidsmaker, projectleider, afdelingsmanager en/of onderzoeker bij de GGD, gemeente, universiteit, ministerie, zorgverzekeraar, zorginstelling of een aanverwant instituut? En wil je je kennis over de publieke gezondheid vergroten? Dan zijn deze 4 nascholingsmodulen interessant.

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Startdatum: 8 september 2022, 5 dagen

De Nederlandse volksgezondheid is complex. Als professional in de volksgezondheid wil je weten welke prioriteiten de aandacht verdienen. Wat de ontwikkelingen zijn, welke problemen zich voordoen en wat hun impact is op de volksgezondheid.

Wat leer je?

 • Inzicht in de status van de publieke gezondheid in Nederland en onze positie in internationaal perspectief.
 • Problemen in de volksgezondheid herkennen en analyseren.
 • Hanteren indicatoren om riscofactoren te onderzoeken.
 • Herkennen van verschillende soorten sociaal-demografische determinanten om ongelijkheid te verklaren.
 • De benodigde kennis en actuele inzichten om een goed gezondheidsbeleid te kunnen ontwikkelen.

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen
Startdatum: 9 september 2022, 9 dagen

Of innovatie in de publieke gezondheidszorg een succes wordt, hangt af van veel factoren. Wil je leren hoe je vernieuwende programma’s, interventies, richtlijnen of werkwijzen succesvol initieert, regisseert, doorvoert en evalueert? Zodat de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg verbetert en je bijvoorbeeld antwoord krijgt op de vraag: Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving?

Wat leer je?

 • Inzetten van een vernieuwingstraject.
 • Actoren en opdrachtgevers effectief betrekken.
 • Succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van vernieuwingen.
 • De instrumenten om een vernieuwingsproces te focussen, te sturen, te monitoren en te borgen.
 • Het belang van programmatische samenwerking en de principes van verandermanagement.

Leergang toekomstgerichte publieke gezondheid
Startdatum: 12 september 2022, 7 dagen

Ben jij op zoek naar hoe je je rol als GGD-professional, beleidsadviseur, kwartiermaker of projectleider in de regio kunt verstevigen en samen met anderen de ingewikkelde problemen hanteerbaar kunt maken?

De leergang heeft drie belangrijke pijlers:

 • Wicked problemen hanteerbaar maken. Wicked problemen zijn complexe en onzekere problemen die niet op de traditionele manier op te lossen zijn.
 • Professionele verdieping door inhoudelijke thema’s. Je gaat in een subgroep aan de slag met een eigen praktijkvraagstuk. We introduceren theorieën die je gelijk toepast op het onderwerp. Daarnaast inspireren gastdocenten je door te vertellen hoe zij wicked problemen hebben aangepakt.
 • Versterken persoonlijk leiderschap: wie ben jij, wat is je bijdrage, welke rol kies je en hoe werk je samen met anderen in dit complexe veld? Neem je de regierol? Wordt die je gegund? Stel je je op als trusted advisor? Dat zijn een paar vragen die aan de orde komen.

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid
Startdatum: 16 september 2022, 7 dagen

Wil je leren hoe je kunt bijdragen aan verbetering, borging en beheer van de publieke gezondheid? Welke partijen daarbij betrokken zijn en wat hun, en jouw rol is in dit proces?

Na afloop van deze zevendaagse module:

 • Heb je kennisgemaakt met beleidsprincipes en sturingsinstrumenten in de publieke gezondheidszorg.
 • Kun je hierop reflecteren, een visie ontwikkelen en een kritisch oordeel vormen.
 • Kun je rekening houden met nieuwe ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende verschuiving van taken en doelen.
 • Weet je wat de consequenties zijn voor professionals en organisaties, nu naast curatie en zorg steeds meer aandacht is voor preventie.
 • Heb je inzicht in de dilemma’s en spanningsvelden vanuit het governance perspectief. Daardoor kun je omgaan met tegengestelde visies of beleidsprincipes in je eigen werkomgeving.
 • Heb je inzicht in mogelijkheden en beperkingen van kwaliteitsmeting en borging van processen en leert je daarbij de juiste instrumenten gebruiken.
 • Heb je kennis gemaakt met onderzoeks- en stimuleringsprogramma’s en hoe die kunnen bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid en vernieuwing in de maatschappelijke gezondheidszorg.