030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Training debatteren en discussiëren Print

In het kort

Werk je in de public of occupational health en loop je er wel eens tegenaan dat je zaken niet voldoende overtuigend kunt bepleiten? Wil je leren hoe je een (beleids-)stelling verdedigt of juist aanvalt? Doe dan deze eendaagse training debatteren en leer hoe je je visie verwoordt en met argumenten onderbouwt.

Wat je leert

Waarom debatteren?

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren. Deze debattraining is een mooi vervolg op de module Schrijfvaardigheid en argumentatie, waar de nadruk meer ligt op schriftelijke argumentatie.

Waarom zou je willen leren debatteren? Dat is toch meer iets voor politici en juristen die, rap van tong, pleidooien moeten houden? Dat klopt. Maar ook jij, als professional in de publieke gezondheid, bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde, kunt je voordeel doen met aangescherpte verbale vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuw beleid voor de werving en selectie van jeugdartsen. Bij het presenteren van een plan voor mediprudentie of het lanceren van een voorstel om ziekteverzuim tegen te gaan.

In deze module leer je debatteren om jouw zaken te bepleiten. Je krijgt training in mondeling argumenteren en adequaat reageren op andermans betoog. De nadruk ligt op redeneren, presenteren en incasseren. Met de geleerde vaardigheden kun je visies en opinies krachtig(er) verwoorden in gesprekken, onderhandelingen, vergaderingen, presentaties, beleidsvoorstellen, notities en adviezen.
Tijdens de debattraining word je ingedeeld in drie groepen met elk een eigen rol: voorstander, tegenstander en jurylid. Het debat wordt gevoerd in een rollenspel waarin je drie tot vier minuten spreektijd krijgt. Daarnaast ga je luisteren, analyseren, improviseren en overleggen met groepsgenoten over de strategie. Ook structureer en beoordeel je de argumentatie van anderen.

Na afloop van deze eendaagse debattraining:

  • weet je wat debatteren is.
  • heb je kennisgemaakt met de regels van het spel en de rolverdeling.
  • heb je geoefend met een debat waarin het gaat om onderbouwing of verwerping van een beleidsvoorstel.
  • weet je hoe je een heldere betoogstructuur opzet om een voorstel staande te houden of te weerleggen.
  • heb je geoefend in het presenteren van argumenten en het reageren op tegenargumenten.
  • heb je je bekwaamd in dialectiek: een redeneervorm om de waarheid te achterhalen aan de hand van tegenstellingen en afwegingen van wat juist is en wat niet.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Tigrelle Uijttewaal, Bureau Tekst in Stijl. Zij is neerlandica en een vakbekwame, enthousiaste trainer op het gebied van spreken, schrijven en argumenteren.

Voor wie

Artsen, beleidsmedewerkers, epidemiologen, gezondheidswetenschappers, leidinggevenden, projectleiders en andere professionals die hun verbale presentatie en argumentatie willen verbeteren. Zij werken in de publieke gezondheidszorg of zijn werkzaam op het terrein van arbeid & gezondheid.

Ervaringen

Tigrelle Uijttewaal docent NSPOH

Score in eerdere evaluatie: in 2019 kreeg deze module van de deelnemers een 9,2.

Uitspraak van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

  • Zeer kundig en prettige docent. Goede en bruikbare feedback. Natuurlijke manier van lesgeven. Kunnen andere docenten nog wat van leren!
  • Mevrouw Uijttewaal is erg deskundig en kan haar kennis en kunde ook nog eens op ons overbrengen!

Volop inspiratie!

“Wat is er zo gaaf aan vaardighedenmodules van de NSPOH met onder meer jeugdartsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers, infectieziekteartsen en medisch adviseurs in hun rol als publiekegezondheidsverbeteraar? Interactie, intervisie en interesse. Terwijl deelnemers schrijven, argumenteren en debatteren, geven zij blijk van overtuigingen, denkkracht en inlevingsvermogen. Of het nu gaat om indicatiebesluiten motiveren, bevlogen voor een suikertax pleiten of argumenten aandragen voor zorginstellingen pro griepprik.”
Tigrelle Uijttewaal, docent

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.