030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Terugkomdag Baecke-Fassaert motoriek test Print

In het kort

De terugkomdag volg je om je kennis over motorische en neurologische ontwikkeling te verdiepen. De dag begint met achtergrondinformatie over de motorische en neurologische ontwikkeling van het jonge kind. Daarna bespreken we met elkaar het ‘waarom we doen wat we doen en de betekenis daarvan voor ons handelen’. Als Baecke-Fassaert Motoriektest-instructeur kan het lastig zijn te verklaren waarom je bepaalde handelingen met de BFMT uitvoert. Daarom hebben we tijdens deze terugkomdag ook aandacht voor het narratief dat je vertelt aan ouders wanneer je de test afneemt. In de middag behandelen we de doorloop van het Van Wiechen naar de BFMT.

Wat je leert

Er is vaak aandacht voor de uitvoering en scoring, maar wat onderzoek je nu eigenlijk met al die tests van de BFMT? Ook het interpreteren van de tests en de BFMT in z’n geheel kan een uitdaging zijn. Zeker omdat de ‘normaalwaarden’ inmiddels misschien wel verouderd zijn, en hoe kan / moet je daar dan rekening mee houden? Het zijn allemaal vragen waar je als JGZ-professional tegenaan kan lopen wanneer je de BFMT regelmatig uitvoert.

We merken dat de BFMT steeds vaker geen vast onderdeel meer uitmaakt van de daarvoor bedoelde contactmomenten, of dat deze contactmomenten helemaal niet meer plaatsvinden. Met deze terugkomdag willen we jullie als JGZ-professionals meenemen in het belang van de BFMT bij het volgen van de motorische ontwikkeling en het signaleren van afwijkingen in de motorische ontwikkeling van een kind.

In de ochtend is er aandacht voor theorie en verdieping middels achtergrondinformatie over motorische en neurologische ontwikkeling. Ook laten we zien hoe een vervolgtraject bij Developmental Coordination Disorder (DCD) eruit ziet. En waar kinderen met DCD tegenaan lopen. Er wordt dieper ingegaan op het nut van het doen van een neurologische
onderzoek bij kinderen met een motorische hulpvraag.

De middag staat in het teken van de praktijk. Je gaat met elkaar aan de slag door onder andere praktijkvoorbeelden te bespreken aan de hand van ingestuurde filmpjes van afname test BFMT. Daarnaast wordt er uitgebreid stil gestaan bij het verband leggen tussen de uitkomsten van het Van Wiechenonderzoek en de BFMT. Hoe heeft het kind gescoord op het Van Wiechen en hoe kan je die uitkomsten interpreteren in de lijn van de BFMT en de toekomstige motorische en neurologische ontwikkeling? Vervolgens: hoe verhouden de uitkomsten uit het Van Wiechenonderzoek zich tot de uitkomst van de BFMT, en wat zegt dat over de ontwikkeling van het kind en wat ons te doen staat?

Na afloop van deze module kun je:

  • uitleggen aan collega-professionals en ouders wat en waarom je iets test met de BFMT.
  • verschillende negatieve scores na afname BFMT interpreteren.
  • uitleggen welke vervolgstappen je neemt na een negatieve score.
  • benoemen welke clusters er zijn om rekening mee te houden bij een differentiaaldiagnose.
  • uitleggen wat je differentiaaldiagnose is en hoe je daartoe bent gekomen.
  • toelichten hoe de BFMT gezien kan worden in het verlengde van het Van Wiechenonderzoek.
  • toelichten hoe de verschillende disciplines optimaal kunnen samenwerken bij de uitvoer van de BFMT.

Voor wie

Deze scholing is geschikt voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen die de BFMT uitvoeren. Het is belangrijk dat je voorkennis hebt van de BFMT gezien dit een verdiepende scholing is.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • Ellen Rietveld. Via haar masterthesis voor kinderfysiotherapie raakte zij betrokken bij het onderwijs over de BFMT. Nu werkt ze 3 dagen per week als kinderfysiotherapeut bij een eerstelijnspraktijk in de Drechtsteden. In haar lessen kijkt ze graag vanuit haar vakgebied naar motoriek. Naast de theorie komen ook haar ervaringen vanuit de praktijk aan bod. Van elkaar leren vindt ze leuk.
  • Jessika van Hoorn. Kinderrevalidatiearts UMCG, aandachtsgebied: kinderen met afwijkende motoriek, DCD. Jessika verzorgt tevens cursussen kinderneurologisch onderzoek MND (Minor Neurological Dysfunction, vroeger: Touwen).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.