030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Straling en de gevolgen voor werk Print

In het kort

Werk jij als bedrijfsarts met werknemers die te maken krijgen met straling? Bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, natuurlijke bronnen en röntgentoestellen? Fris tijdens een dagdeel je kennis op van de voornaamste risico’s en gezondheidseffecten van ioniserende straling. Tijdens het andere dagdeel gaan we in op de gezondheidseffecten van elektrisch-magnetische straling en velden. En je leert over preventiemaatregelen bij stralingsongevallen.

Wat je leert

Over risico’s, gezondheidseffecten en preventiemaatregelen

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Straling is overal. Denk aan het licht van de zon, aardstraling, radiogolven, microgolven van mobieltjes en magnetrons, elektromagnetische velden rond elektronische apparatuur en hoogspanningslijnen. Wetenschappers buigen zich over de effecten van al die straling op onze gezondheid. In Nederland overlijden naar schatting 2000 mensen per jaar aan de gevolgen ervan.

Tijdens deze module gaan we globaal in op de fysische achtergronden van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ook maak je kennis met recente wetenschappelijke inzichten over de (schadelijke) effecten. Er wordt nader ingegaan op de laatste kennis omtrent de gezondheidskundige effecten van blootstelling aan GSMzendmasten en de gevolgen van mobiel telefoneren. Daarnaast behandelen we praktische vragen, zoals: aan welke stralingsbronnen staan jouw werknemers bloot? Wat zijn daarvan de risico’s en de gezondheidseffecten op korte en lange termijn? Waar kun je relevante informatie vinden? En welke preventieve maatregelen kun je adviseren?

De leerstof wordt behandeld via een interactief hoorcollege, afgewisseld met besprekingen van casuïstiek. Je kunt ook een casus uit je eigen praktijk inbrengen.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je je kennis opgefrist over de fysische achtergronden van diverse stralingsbronnen.
  • ben je bekend met de risico’s en gezondheidseffecten daarvan voor jouw werknemers.
  • weet je welke preventiemaatregelen je kunt nemen ter voorkoming van stralingsongevallen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Liesbeth Onderwater, stralingsarts/bedrijfsarts en Leo Lagendijk, wetenschappelijk adviseur DNV GL / voorzitter van Nationaal Electrotechnisch Comité EMF.

Voor wie

Voor geregistreerde bedrijfsartsen. Huisartsen, artsen M&G zijn ook welkom.

Toelatingseisen

Een afgeronde opleiding tot bedrijfsarts, huisarts of arts M&G.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.