030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen Print

In het kort

Wel of geen autisme? Bij heel jonge kinderen is het lastig om signalen van autisme te herkennen. Het is een vaak gestelde vraag in de jeugdgezondheidszorg. Wil je praktische handvatten die je direct in de JGZ praktijk kunt toepassen? Volg dan deze korte, online basistraining.

Wat je leert

Praktische handvatten om direct in de praktijk toe te passen.

Om kenmerken van autisme te herkennen bij het jonge kind moet je als jeugdverpleegkundige of jeugdarts beschikken over specifieke expertise. Het gaat om een mix van kennis en vaardigheden. Ook hoe je persoonlijk aankijkt tegen een diagnose autisme heeft invloed op hoe jij communiceert met een ouder over dit onderwerp.

Met hulpmiddelen als beeld- en of videomateriaal, de alarmsignalen van Dietz, het juiste gebruik van het van Wiechenschema, het invullen van het COSOS formulier kun je beter de symptomen van ASS herkennen. En daarmee kun je met een ouder, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf het gesprek over dit onderwerp aangaan.

We gaan ervan uit dat de diagnose Autisme Spectrum Stoornis bij ongeveer 1% van de kinderen aanwezig is. Dat lijkt voor je dagelijkse werk weinig, maar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige heeft al snel drie bureaus per week. Dat betekent dat je elke maand een kind met ASS kunt tegenkomen. Een vereiste om symptomen van ASS te kunnen herkennen is dat je er zelf genoeg kennis van moet hebben. Vanuit die kennis kun je de juiste vragen stellen aan de ouder, het gedrag bespreken wat je ziet zonder ook nog maar zelf het woord autisme te noemen. In de JGZ stel je namelijk geen diagnose, toch is het wel je taak te signaleren en de zorgen die je ziet te bespreken. Ook komt het geregeld voor dat een ouder zelf vragen stelt en twijfels heeft over het hebben van autisme bij zijn of haar kind. Om een goed gesprek te kunnen voeren met de ouder is het fijn om samen met de ouder te kijken en te analyseren wat de reden is dat hij/zij deze vraag stelt en hen serieus te nemen. Veel ouders hebben al twee jaar voordat er een diagnose wordt gesteld zorgen over hun kind. Volgens een artikel in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorjaar 2020 schiet de specifieke kennis over autisme bij Nederlandse jeugdartsen tekort in vergelijking met andere landen.

Na afloop van deze module kun je

  • uitleggen wat de taak van de JGZ is op het gebied van het herkennen van signalen van autisme bij een kind van 12-36 maanden.
  • de alarmsignalen van Dietz omschrijven.
  • het Van Wiechenonderzoek inzetten om ASS symptomen te herkennen.
  • toelichten wat het COSOS formulier inhoudt.
  • uitleggen waarom het opsporen van ASS bij het jonge kind belangrijk is.
  • beschrijven welke vervolgstappen er worden aanbevolen vanuit de richtlijn als je denkt aan een mogelijke diagnose.

Voor wie

Jeugdverpleegkundigen en startende jeugdartsen die de signalen van ASS willen herkennen bij het jonge kind van 12-36 maanden.

Ben je in opleiding tot jeugdarts? Dan is deze module waarschijnlijk minder geschikt vanwege overlap met de opleiding. Neem in dat geval contact op met je opleider.

Docent

Gea van de Peppel Video Home Trainer, Opvoedcoach, Master SEN autismespecialist, PILLAR coach en jeugd- en gezinsprofessional SKJ registratie.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.