030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Radicalisering en interculturele communicatie Print

In het kort

Niet alleen ouders, maar ook professionals ervaren onmacht als het gaat om radicaliserende jongeren. Wil jij leren waarom de ene jongere gevoeliger is voor radicalisering dan de andere? En hoe je effectief met ouders in gesprek kunt gaan over radicalisering? Doe dan deze module.

Wat je leert

Leer risicofactoren en communicatietechnieken

Je kunt deze module volgen als keuzemodule of als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Binnen de opvoedingsondersteuning is nog (te) weinig aandacht voor radicalisering van jongeren. Ouders worstelen met allerlei vragen en dilemma’s rondom dit onderwerp. Er heerst angst om professionele hulp in te schakelen. Ouders zijn bang dat hun kind in de gevangenis terechtkomt. Maar ze zijn ook bang dat zonder inschakeling van hulp hun kind vertrekt, met alle gevolgen van dien.

Deze module stelt de grote uitdaging centraal om aansluiting te vinden bij ouders en bij het brede sociale netwerk van de jeugdige. Je leert daarnaast communicatietechnieken, zodat je effectief met ouders in gesprek kunt over radicalisering, de signalen en de aanpak ervan.

Het onderwijs is interactief en gebruikt actieve werkvormen. Je gaat samen met de andere deelnemers aan de slag. Je kunt eigen casuïstiek inbrengen.

Na afloop van deze module:

  • ben je bekend met specifieke risicofactoren, zoals cultuurverschillen, minderheidsposities en achterstandsposities.
  • weet je hoe deze toestanden bij jongeren negatieve gevoelens kunnen oproepen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Aicha El Ouardani, pedagoog en trainer/coach bij Aicha Training en Coaching.

Voor wie

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, maar ook maatschappelijk werkers en pedagogen. Kortom, iedereen die actief is in de jeugdzorg en werkt met kinderen en jongeren.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2018 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.