030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Psychiatrie in de cel: suïcide en wet verplichte GGZ Print

In het kort

Werk je als forensisch arts en wil je je graag verdiepen in de arrestantenzorg? Doe dan deze eendaagse module en leer waar je op moet letten bij een risicotaxatie bij suïcidaliteit, welke gesprekstechnieken je hierbij inzet, wat de voorgeschiedenis is van de Wet verplichte GGZ en wat jouw rol als forensisch arts hierbij is.

Wat je leert

Leer een risicotaxatie uitvoeren bij suïcidaliteit

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Mensen op het politiebureau vallen onder de verantwoordelijkheid van de staat, zij kunnen niet naar een dokter op het moment dat zij dat nodig achten. Als forensisch arts lever jij de medische zorg. De arrestantenzorg is zeer divers. Psychiatrische problematiek is hier ook een onderdeel van. Een arrestant die zich suïcidaal uit komt geregeld voor. Als forensisch arts maak je een inschatting van de daadwerkelijke suïcidaliteit en de insluitbaarheid van de arrestant in te schatten. In deze module leer je waar je deze inschatting op baseert, op welke signalen je moet letten, hoe ga je het gesprek aan over suïcidaliteit en wanneer schakel je een psychiater in.

Leer meer over het juridisch kader en de Wet verplichte GGZ

Binnen de arrestantenzorg heb je te maken met het juridisch kader. Een onderdeel hiervan is de Wet verplichte GGZ. Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering in de wetgeving is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling verleend kan worden.

Tijdens deze module leer je meer over de voorgeschiedenis van de Wet verplichte GGZ, het juridisch kader rondom deze wet en hoe je de wetgeving toepast in het werk als forensisch arts.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • kun je in gesprek gaan over suïcidaliteit.
  • kun je de ernst van geuite suïcidaliteit inschatten.
  • kun je inschatten of het nodig is om een psychiater in te schakelen in verband met suïcidaliteit.
  • ben je bekend met de voorgeschiedenis van de Wet verplichte GGZ.
  • ben je bekend met het juridisch kader rondom de Wet verplichte GGZ.
  • kun je discussie voeren over wilsbekwaamheid.
  • kan je de besproken wetgeving toepassen in het werk als forensisch arts.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door drs. Gea Kuut (forensisch psychiater) en prof.mr.dr. Wilma Duijst (hoogleraar forensische geneeskunde).

Voor wie

Voor forensisch artsen.

Toelatingseis

Diploma basisarts.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.