030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Privacybewustzijn voor professionals Print

In het kort

Wil jij leren hoe je privacyrisico’s voor de patiënt/cliënt kunt vermijden? Hoe mooi zou het zijn als je je collega’s daarin mee zou krijgen? Volg deze eendaagse module en leer een privacybewustwordingsproces op te zetten in jouw organisatie.

Wat je leert

Hoe vermijden jij en je collega privacyrisico’s voor de patiënt/cliënt?

In de publieke gezondheid en arbodienstverlening heb je te maken met privacygevoelige informatie van burgers. Informatieverwerking wordt steeds belangrijker en het risico op een lek wordt steeds groter. Ook criminelen, cybervandalen en scriptkiddies weten hoe waardevol persoonlijke informatie kan zijn. Als gezondheidsprofessional kan er soms weleens iets mis gaan in de gegevensbescherming. Door de grote hoeveelheid data die we delen, hebben ook onbedoelde fouten een groter impact.

Tijdens deze lesdag behandel je vier onderwerpen, namelijk:

  1. Het belang van privacy
  2. Risico’s
  3. Wet- en regelgeving
  4. Proces

Privacy is belangrijk voor jou, anders had je waarschijnlijk niet op deze pagina gekeken. Mooi, dat is stap één! In hoeverre slaag jij er nu in om in het dagelijks werk zorg te dragen voor privacy en gegevensbescherming van de cliënt of patiënt? En hoe doen je collega’s het? Tijdens het eerste lesonderdeel neem je de organisatievisie op privacy en je eigen verantwoordelijkheid onder de loep.

De AVG gaat verder dan alleen privacybewustzijn. Gegevensbescherming draait volgens de AVG naast vertrouwelijkheid van gegevens ook om beschikbaarheid en integriteit. Gewapend met meer inzicht in deze begrippen, ga je op zoek naar risico’s in je eigen werksituatie.

Met welke wetten en regelgeving heb je als zorgprofessional te maken? De docent neemt je mee in de vereisten vanuit de AVG en relevante wetgeving. Weet jij wat je moet doen wanneer je een datalek ontdekt? Volgens de meldplicht datalekken moet een organisatie die een ernstig datalek ontdekt direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tijdens de les bespreekt de docent het protocol datalekken volgens de standaardstappen.

In het laatste lesonderdeel zoom je uit op de hele organisatie. Hoe kun jij de motor zijn van het privacybewustwordingsproces in jouw organisatie? Privacybewuste collega’s veroorzaken minder incidenten. Ze helpen om datalekken te voorkomen en de kans op opsporing van risico’s te vergroten. Bewustwording vraagt om meer dan één training, daarom leer je in dit lesdeel hoe je een effectief en duurzaam bewustwordingsprogramma kunt initiëren.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • kun je het belang van privacybescherming in eigen woorden toelichten.
  • kun je privacyrisico’s in de eigen werksituatie herkennen en vermijden.
  • kun je toepasselijke wet- en regelgeving in hoofdlijnen benoemen.
  • kun je toepasselijke wet- en regelgeving toepassen in de eigen werksituatie.
  • kun je aan de hand van een model het stappenplan voor een effectief bewustwordingsprogramma toelichten.
  • kun je een effectief bewustwordingsprogramma in de eigen organisatie in gang zetten.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door Martine van de Merwe.

Martine van de Merwe

 

“Vrijheid is voor mij van onschatbare waarde. Ik geloof dat privacy essentieel is voor vrijheid. Ik vind het belangrijk dat mensen niet worden uitgesloten, beoordeeld of benadeeld op basis van niet-relevante of uitgelekte gegevens. Medische informatie is gevoelige informatie. Ik geloof dat medewerkers in de zorg de sleutel zijn om privacy van patiënten en cliënten te waarborgen. Je kunt technisch nog zoveel regelen, als de medewerker zich niet bewust is van het belang en de risico’s, dan werkt het niet. Aan dát bewustzijn wil ik werken.”

Alle deelnemers aan deze module ontvangen gratis het boek: Van de Merwe, M. (2018). Zorg voor privacy. Het handboek voor privacybewustzijn in de zorg. Zwaag: PrivacyLab.

Voor wie

Voor professionals in public en occupational health die willen leren hoe ze zorg kunnen dragen voor gegevensbescherming, de privacy van de cliënt kunnen waarborgen en de eigen organisatie daarin mee kunnen krijgen.

Toelatingseisen

Minimaal hbo diploma.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2019 kreeg deze module van de deelnemers een 8,2.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.