030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

PASC-klare antwoorden: begeleiding aan- en beoordeling van werkenden na een Covid-19 infectie Print

In het kort

Tijdens deze eendaagse module krijg je handvatten om het re-integratieproces van werkenden na een covid-19 infectie te begeleiden (als bedrijfsarts) en te beoordelen (als verzekeringsarts).

Wat je leert

Leer meer over de meest actuele ontwikkelingen rondom Covid-19

Covid-19, oftewel corona, is het virus dat ons allemaal sinds 2020 direct of indirect heeft bezig gehouden. Er komt steeds meer informatie beschikbaar, echter, het ‘aha’ moment ontbreekt nog. Als arts of zorgprofessional krijg je regelmatig cliënten in je spreekkamer die vanwege deze ziekte niet kunnen werken. Hoe ga je hiermee om en wat kun je wel/niet zeggen en doen? Hoe kan je deze persoon helpen, begeleiden of beoordelen?

Op basis van de huidige richtlijnen en aan de hand van casuïstiek leer je meer over het verloop van deze multisysteemaandoening en over wat het betekent voor jou én de cliënt in de spreekkamer. Welke interventies zijn effectief en wanneer zet je die in? Ga je na of ze wel zijn toegepast ten behoeve van het herstel? Is re-integratie een behandeldoel? Wie zijn kwetsbaar?

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Hoe bepaal je de energiebalans van een werkende met langdurige Covid-19 klachten?
 • Onderbehandeling en overbehandeling en hoe je vertaal je deze naar functioneren? Hierbij kijk je niet alleen naar de feiten die op basis van wetenschappelijke kennis in de leidraad zijn opgenomen, maar vooral naar de contextuele factoren.
 • Hoe kun je omgaan met de percepties en cognities van een client in het kader van Covid? En hoe matchen die met de – voor zover nu bekende – uitkomstmaten? Zijn die wel te matchen?

Dit zijn een aantal onderwerpen die in de nascholing aan bod komen en waar je het gesprek over aangaat met de docent én met elkaar.

Na afloop van deze module:

 • Kun je werken met de NVAB leidraad Aanhoudende klachten na Covid én Richtlijn Chronisch zieken en werk.
 • Heb je inzicht in het beloop van bepalende factoren (voor zover nu bekend) in het kader van deze multisysteemaandoening.
 • Kun je benoemen waar je op moet letten om te achterhalen welke re-integratiebelemmerende en bevorderende factoren een rol spelen (gele vlaggen).
 • Kun je uitleggen hoe je een gezondheidsprofiel opstelt op basis van alle gezondheidsdomeinen.
 • Kun je uitleggen hoe je een probleemoriëntatie op basis van het BioPsychoSociaal model maakt.
 • Kun je toelichten hoe je een interventieplan ten behoeve van een effect evaluatie van het al ingestelde herstel-bevorderende beleid opstelt, of over bijstelling daarvan adviseert.
 • Kun je toelichten welke adviezen passend kunnen zijn ter bevordering van energiemanagement voor mensen met aanhoudende klachten na Covid.

Docenten

 • Ernst Jurgens, MD, OHP, MSc, bedrijfsarts, medisch bioloog & NVAB bestuurder. Ernst Jurgens is betrokken bij het schrijven van de leidraad Herstel en re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post Acute gevolgen van SARS Cov2 infectie (PASC).
 • Jim Faas is verzekeringsarts en jurist. Hij is werkzaam als zelfstandig verzekeringsarts onafhankelijke expertises. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de NSPOH, SGBO, SSR en de NVMSR. Thema’s: Moreel Beraad, mediprudentie, tuchtrecht en bestuursrecht. Tot 2020 werkte hij bij het UWV als medisch adviseur directoraat Bezwaar en Beroep. In 2019 promoveerde hij op het proefschrift: ‘Bruggen bouwen over de kenniskloof: de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter’. Hij is lid-beroepsgenoot bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en blogger bij Medisch Contact.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,5.

Voor wie

Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arboprofessionals, zoals arboverpleegkundigen en praktijkondersteuners bedrijfsarts.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.