030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding voor nieuwe functie: praktijkondersteuner bedrijfsarts

Datum: 11 sep '17

“Meer houvast tijdens spreekuren. Grip op richtlijnen. Thuis worden in het wettelijk kader.” Dat zijn leerwensen van de deelnemers die op 11 september 2017 startten met de opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB).

opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts - deelnemers 2017 NSPOHDe nieuwste functie in arbodienstverlening is de praktijk­ondersteuner bedrijfsarts. Deze POB voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. Door inzet van deze nieuwe professionals kan het tekort aan bedrijfsartsen deels worden opgevangen en kunnen de artsen zich meer richten op hun kerntaken. Een gedegen opleiding geeft deze taakdelegatie op een verantwoorde en praktische manier vorm en schept ruimte voor meer capaciteit. Op 11 september 2017 startte de opleiding in Utrecht die Breederode Hogeschool (Rotterdam) én NSPOH gezamenlijk aanbieden. Op 10 september 2018 start de volgende groep.

Maatschappelijke context

De opleiding sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom preventie van verzuim, gezond werken en duurzame inzetbaarheid en past goed bij de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

Taakdelegatie

De richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding en het standpunt Taakdelegatie. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt voor het handelen van de POB en het inrichten van de opleiding. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de taakdelegatie.

Theorie en praktijk

Deelnemers beschikken over hbo-werk- en -denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een bedrijfsarts. In de opleiding combineren zij theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in een nieuw te vormen register voor POB’s. Ga voor meer informatie naar opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts.

De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding tot bedrijfsarts. Breederode Hogeschool is onder andere bekend als opleider voor de praktijkondersteuner huisarts (POH).