030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Nieuwe opleiding Arboverpleegkundige

Datum: 24 feb '22

Op 12 april 2022 start de Opleiding arboverpleegkundige bij de NSPOH in Utrecht en bij Breederode Hogeschool in Rotterdam. Deze nieuwe opleiding is voor verpleegkundigen die willen groeien in hun rol als bedrijfsadviseur en de bedrijfsarts op een breder gebied willen ondersteunen bij verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in het kwaliteitsregister voor arboverpleegkundigen. De inschrijving is geopend.

Ondersteuning bieden in verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid

De opleiding Arboverpleegkundige sluit aan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, de focus van gezond werken ligt steeds meer op preventie, positieve gezondheid, leefstijl en duurzame inzetbaarheid. Dat past ook bij de laatste wijzigingen in de Arbowet. Daardoor zijn steeds vaker extra handen nodig om bedrijfsartsen te ondersteunen. Het tekort aan bedrijfsartsen stimuleert de behoefte aan dergelijke ondersteuning meer en meer. Het gaat dan niet alleen meer om ondersteuning bij verzuimbegeleiding, maar steeds vaker ook om ondersteuning bij preventie, duurzame inzetbaarheid en betere verankering ervan in het arbo-, verzuim- en personeelsbeleid. De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt al in taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts. Meestal vooral bij de verzuimbegeleiding. De arboverpleegkundige kan meer, en vooral ook een zelfstandige bijdrage leveren aan taken op het gebied van preventie en advisering over verbeteringen in het bedrijfsbeleid.

Online, in Rotterdam en Utrecht

De opleiding bestaat uit 27 lesdagen en een praktijkgedeelte, verdeeld over 15 maanden. De opleidingsdagen vinden afwisselend online, in Utrecht en in Rotterdam plaats.

Samenwerken doen de NSPOH en Breederode Hogeschool al sinds 2017 met de opleiding Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding bedrijfsarts. Breederode Hogeschool is onder andere bekend als aanbieder van de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH/PVK).