030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Nieuwe lichting opleiding vertrouwensarts gestart bij de NSPOH

Datum: 1 mrt '23

Op 1 maart 2023 zijn opnieuw 8 deelnemers bij de NSPOH gestart met de opleiding tot vertrouwensarts. De groep bestaat uit basisartsen en artsen die eerder in een ander specialisme of profiel zijn opgeleid. Zij willen allen een bijdrage leveren in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld; binnen gezinnen en systemen maar ook op regionaal of landelijk niveau.

Beroep

Vertrouwensartsen werken voornamelijk bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld, en houden zich bezig met alle leeftijdsgroepen, van min 9 maanden tot 100+ jaar. Ze zijn betrokken bij adviesvragen en meldingen waar sociaal-medische expertise gewenst is, zoals bij fysiek letsel, seksueel geweld, of ernstige verwaarlozing. Zij kunnen het verschil maken in complexe problematiek, omdat zij als geen ander de vertaling kunnen maken van sociaal-medische factoren naar wat nodig is om de veiligheid in een systeem te herstellen. Daarnaast werken vertrouwensartsen samen met ketenpartners aan de bredere aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Op dit moment zijn er ongeveer 70 vertrouwensartsen verdeeld over de 25 Veilig Thuis organisaties. Al jaren is er een groot tekort aan deze professionals; er staan veel vacatures open.

Opleiding vertrouwensarts

De opleiding is door de overheid gesubsidieerd en vooral praktijkgericht; het onderwijs is ondersteunend hieraan. De eerste twee jaar start met een praktijkopleidingsperiode binnen een opleidingsinstelling Veilig Thuis, waarna verschillende stages volgen, gericht op verbreding en verdieping van expertise en afgestemd op een individueel opleidingsplan. In de loop van het tweede jaar vindt een 2e praktijkopleidingsperiode plaats bij een andere opleidingsinstelling van Veilig Thuis.

Gedurende de hele opleiding volgt de aios gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH in Utrecht. Het onderwijs bestaat uit modules en onderwijsdagen specifiek voor vertrouwensartsen en daarnaast uit sociaal-geneeskundige modules die samen met aios uit andere profielopleidingen worden gevolgd.

Vertrouwensarts is géén erkend profiel binnen het specialisme arts maatschappij + gezondheid, maar valt onder maatschappij en gezondheid vrije richting vertrouwensarts. De opleiding is wel gestructureerd in overeenstemming met de profielen. De eerste twee jaar richt zich op het vertrouwensarts specifieke deel en de laatste twee jaar zijn gericht op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek.

Registratie

Na het doorlopen van de eerste twee jaar word je geregistreerd als vertrouwensarts in het beroepsregister van de wetenschappelijke vereniging VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). Als je de volledige 4-jarige opleiding afrondt, word je BIG geregistreerd als Arts Maatschappij en Gezondheid.

De NSPOH hoopt in maart 2024 opnieuw met een groep enthousiaste artsen in opleiding tot vertrouwensarts te starten.

Meer weten?

Voor meer informatie: klik op opleiding vertrouwensarts.