030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

MAZL scholing voor jeugdartsen Print

In het kort

MAZL is een effectieve interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt. Ben jij jeugdarts of jeugdarts in opleiding en werkt jouw organisatie volgens de MAZL-methodiek? Volg dan deze tweedaagse training.

Wat je leert

Naast kennisoverdracht vanuit verschillende expertises en perspectieven bestaan de trainingen voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële en zelf ingebrachte casuïstiek trainen we met interactieve werkvormen. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten en tweedelijns behandelaren zorgen voor verdieping.

Je wordt getraind in de werkzame elementen van de MAZL-methodiek en hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden. Daarnaast word je getraind in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders en hoe je hierin het kind- en ouderperspectief meeneemt.

Je kunt deze training volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Na afloop van deze tweedaagse training

  • Ben je op de hoogte van hoe en waarom de MAZL-methodiek werkt en hoe deze aansluit bij de huidige wettelijke kaders.
  • Ben je toegerust om scholen te motiveren en te ondersteunen in het toepassen van de MAZL-methodiek en kun je hen adviseren met betrekking tot ziekteverzuim van hun leerlingen.
  • Heb je inzicht in het ouder- en kindperspectief, met name bij langdurig schoolverzuim.
  • Ben je in staat een professioneel verzuimgesprek te voeren met leerlingen en ouders volgens de MAZL-methodiek.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

  • Saskia Bangma, jeugdarts KNMG. Saskia werkt als jeugdarts in het Voortgezet onderwijs (VO) en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) bij GGD regio Utrecht. Zij zet zich graag in om MAZL goed te implementeren op de scholen waarbij zij betrokken is. Echt samenwerken en elkaar goed horen, vindt zij daarbij belangrijk. Namens de GGD regio Utrecht geeft zij trainingen ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ volgens de MAZL methodiek aan mentoren.
  • Noortje Breedijk, arts M+G, profiel JGZ. Noortje werkt als jeugdarts in het speciaal onderwijs (SO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps onderwijs (MBO) bij GGD Hart voor Brabant. Ze heeft ruime praktijkervaring op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding volgens de MAZL-methodiek in het V(S)O en MBO. Daarnaast is zij Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld binnen onze GGD en betrokken bij de positionering van de jeugdarts in het sociale wijkteam in Tilburg.
  • José Koster, ouderschaps- en communicatiedeskundige. José traint professionals in de omgang met ouders, is supervisor en coach, heeft een praktijk voor o.a. ouderbegeleiding in Haarlem en publiceert artikelen. Naast werken vanuit ouderschapstheorieën van Alice van der Pas en Daniël Stern gebruikt zij o.a. NLP, Transactionele Analyse (TA), Systemisch werk en Opvoedopstellingen. Ook is José GIZ trainer en mastertrainer van het transformatie programma ‘Het Begint Bij Mij’.
  • Babs Smith. Zij zegt: “Ik help professionals te ‘communiceren met impact’. Als communicatietrainer/coach verzorg ik diverse trajecten in de profit en non-profit sector. Voor NSPOH verzorg ik de MAZL-workshops en ontwikkelde ik de MAZL-train-de-trainer. Communiceren betekent voor mij vooral ‘je verbinden’ volgens de manier van ‘Motiverende Gespreksvoering’. Namelijk, door je aan te sluiten bij de beleving van je gesprekspartner. Op die manier voer je efficiëntere en prettigere gesprekken.”

Voor wie

Deze training is uitsluitend bedoeld voor jeugdartsen die werken bij een organisatie die werkt volgens de MAZL-methodiek. Is dit niet het geval, bekijk dan eens de module de jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid van de NSPOH.

Toelatingseisen

Je bent jeugdarts in opleiding of je werkt als jeugdarts bij een organisatie die een samenwerkingsovereenkomst MAZL met het NCJ heeft. Meer informatie over MAZL: www.ncj.nl/mazl/.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 kreeg deze module van de deelnemers een 8,2.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.