030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

‘Trots op mijlpaal in aantal geschreven wetenschappelijke artikelen’

Datum: 22 sep '23

Het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG), Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (TBV), Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (TJGZ), het Nederlands militair geneeskundig tijdschrift. Zomaar een greep uit de vakmedia waarin met enige regelmaat artikelen worden gepubliceerd van aios (artsen in opleiding tot specialist) die een medische vervolgopleiding bij de NSPOH doen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek doen is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleidingen. Mijlpaal: onlangs werd het 500e wetenschappelijke artikel als eindopdracht ingeleverd.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Cathrien Jacobi is teamcoördinator en docent onderzoek bij de NSPOH: “In de negen jaar tijd dat ik betrokken ben bij de onderzoeken van onze aios, gaat het omgerekend om meer dan 55 gepubliceerde artikelen per jaar. Ofwel toch zeker één per week. Daar zijn we trots op! Welke academische afdeling doet ons dat na?”

Helicopterview

Deelnemers aan de opleidingen Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde, Forensische geneeskunde en de opleidingen binnen de koepel van Maatschappij + Gezondheid ontvangen tijdens hun opleiding intensieve academische onderzoeksscholing. Datzelfde geldt voor deelnemers aan de Master of Public Health. Waar zij vroeger de opleiding afsloten met een onderzoeksscriptie, schrijft nu iedereen een wetenschappelijk artikel over zijn of haar onderzoek. Cathrien: “Dit vraagt de aanvullende competentie om je onderzoek bondig te presenteren en echt met een helicopterview naar je onderzoek te kijken. Daarnaast vragen we ze om hun onderzoek en de resultaten mondeling te presenteren in 10 minuten. Een ware elevator pitch.”

Kennisdeling

Er is vanuit de NSPOH een directe link met alle Nederlandse universiteiten die een medische faculteit hebben: Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam en Leiden. Externe reviewers van deze universiteiten bekijken en beoordelen de conceptartikelen en geven aanbevelingen voor verbetering. Cathrien: “Zie het als een extra set ogen, een mooie kans voor onze aios. Zeker als ze hun artikel willen publiceren in één van de vakbladen. Ons streven is om zoveel mogelijk aios hun artikelen te laten publiceren, aangezien kennisdeling een belangrijk doel van onderzoek doen is. Het is zonde om nieuw verworven kennis op de plank te laten liggen. Het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde maakt dat al een stuk laagdrempeliger met TBV online. Het zou mooi zijn als ook TSG een dergelijk online platform biedt.”

Externe academische reviewers vormen waardevolle extra set ogen

Boeiende mix

Deelnemers aan de genoemde opleidingen gaan aan de slag met een onderzoeksvraag die voortkomt uit hun eigen praktijk. Cathrien: “De grote variatie aan onderwerpen die voorbij komt, blijf ik boeiend vinden. Actueel bij bedrijfsartsen is op dit moment preventie. Denk aan een onderzoek rondom preventiespreekuren, met een vragenlijst vooraf die de verwachtingen meet en een vragenlijst achteraf over de ervaringen. Een verzekeringsarts in opleiding onderzocht welke interventies je kunt inzetten om zieke werknemers weer goed te laten re-integreren, van een praat- of beweeggroep tot een e-learning. Bij de aios in het domein Maatschappij + Gezondheid lopen de onderwerpen uiteen van het effect van telefoongebruik op de nachtrust en de geurbelasting versus geurbeleving van omwonenden van varkensstallen tot de besmettingsgraad binnen groepen die samenwonen tijdens de Covid-pandemie.”

Kritische kanttekening

De beroepsverenigingen bepalen de studietijd die voor onderzoek beschikbaar is. Hier is wel een opvallend verschil te zien. Aios Maatschappij + Gezondheid hebben 90 dagen, dus 4,5 maand voor onderzoek binnen hun opleiding. Bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding slechts 25 dagen dus circa een maand. Cathrien: “Dit verschil is ons inziens veel te groot. Het zijn immers allemaal sociaal-geneeskundigen die afstuderen. In rondetafelsessies over de kwaliteit van het beroep pleiten we dan ook voor meer onderzoekstijd voor de tweede groep. Tegelijkertijd zien we géén verschil in het aantal publicaties dat de diverse aios opleveren. Toch iets om trots op te zijn. Net zoals op de enorme groei die wij als NSPOH de afgelopen jaren hebben doorgemaakt in het aantal deelnemers aan onze medische vervolgopleidingen en de master.”

Publicaties inzien?

Kijk voor een actueel overzicht van alle wetenschappelijke publicaties tot zover op Publicaties wetenschappelijk onderzoek NSPOH opleidingen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de academische scholing bij de NSPOH:
Cathrien Jacobi, teamcoördinator en docent onderzoek
Telefoon: 06 82 72 39 78
E-mail: c.jacobi@nspoh.nl