030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Klinische dag 2022: NSPOH On Stage Print

Over deze klinische dag:

We denken er niet zo bij na, maar wat hebben we onze handen en voeten hard nodig. Je mist ze pas als er iets “aan de hand “is en dan ben je vaak onthand. In onze gezegden nemen ze een belangrijke plaats in. Voor bijna alle beroepen heb je de handen of de voeten nodig. Veelal om gewone taken uit te oefenen, of ter ondersteuning van andere taken.

En soms is er speciale training nodig en beschikken mensen over speciale vaardigheden: de muzikant, de voetballer of de administratief medewerker met een toetsaanslag van 220 sl/minuut. Er zijn beroepen waar specifiek iets gemaakt wordt met de handen en de definitie van een ambacht is: werk waarbij je iets met de handen maakt. (Er dreigt overigens een groot tekort aan ambachtslieden.)

Sommige taken werden in de loop der tijden overgenomen, gedigitaliseerd, gerobotiseerd of verdwenen gewoon. Sommige chirurgentaken worden inmiddels door robots gedaan. Aan de andere kant kwamen er ook nieuwe taken en vaardigheden bij: bijna iedereen kan swipen, mailen en online meeten. Er zijn veel mensen die een administratief beroep hebben. Halverwege 2023 zijn er bijna 1,9 miljoen mensen werkzaam in economisch-administratieve beroepen. Deze beroepsrichting is met 1 op de 5 werkenden de grootste op de arbeidsmarkt.

Beroepen waar administratie niet de hoofdtaak is, hebben nu wel veel pc werk. De bedrijfsarts en de verzekeringsarts hebben veel administratie, maar de automonteur en de politieagent ook. Al deze mensen hebben hun handen nodig.

Hoewel veel werknemers veel zitten (Bijna de helft van werkend Nederland zit meer dan 9,1 uur per dag ) zijn er ook veel werknemers die staan, lopen of met de voeten een pedaal bedienen. En op onze voeten gaan we naar het werk. Ook onze voeten zijn van groot belang voor ons werk.

Aandoeningen aan hand en voet, zoals bij traumatische letsels, komen geregeld voor in de bedrijfsgeneeskundige praktijk. Beperkingen in de functie van hand en voet hebben doorgaans grote invloed op de belastbaarheid van iemand en ook op het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld door het UWV. Door betere kennis over de aard (diagnostiek) en gevolgen (ervaren belemmeringen) kun je beter oordelen over functionele mogelijkheden, de beperkingen en de duurzaamheid en kan je iemand beter begeleiden.

Om tot een goede begeleiding en een goed sociaal-medisch oordeel te komen is het noodzakelijk te beschikken over de juiste medische informatie van bijvoorbeeld handchirurg en/of handtherapeut. Maar hoe communiceer je hierover effectief met de behandelaar(s)? Daarnaast dien je je oordeel ook te baseren op je eigen bevindingen. Maar hoe voer je een gericht onderzoek van hand en voet eigenlijk uit?

Het is dus goed dat wij aandacht besteden aan de handen en de voeten.

Na afloop van deze onderwijsdag

  • Heb je je kennis vergroot over de pathofysiologie van hand en voet;
  • kun je beter het proces van functioneringsherstel (diagnose, behandeling, oefentherapie en prognose) bij je klant evalueren/monitoren;
  • weet je hoe je als bedrijfsarts een belastbaarheidsgericht lichamelijk onderzoek van hand en voet kunt uitvoeren;
  • kun je de bevindingen van het belastbaarheidsgericht lichamelijk onderzoek gebruiken om een inzetbaarheidsprofiel in te vullen met de juiste notitie van re/li-verschillen;
  • heb je tips gekregen over zinvolle communicatie met de behandelende hand-voetchirurg en/of therapeut;
  • ten slotte heb je aan de hand van persoonlijke leervragen en inbreng van casuïstiek een verband gelegd met je eigen praktijk.

Voor wie

Aios en praktijkopleiders.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.