030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Herregistreren als arts in het BIG register

Datum: 11 jul '17

Iedere basisarts, aios, profielarts en specialist heeft onlangs informatie gekregen over de verplichte herregistratie in het BIG-register. Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.
Hieronder een samenvatting over welke arts wat moet doen voor deze herregistratie.

Voor aios

Bent u in opleiding tot specialist? Dan dient u een aanvraag te doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing. De verklaring dat u in opleiding bent kunt u via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verkrijgen. U vraagt dit via een e-mail aan de RGS opHerregistreren als arts in het BIG register. In het onderwerpveld van uw e-mail noteert u “BIG herregistratie”.
Het relatienummer dat nodig is voor herregistratie is het nummer dat u ziet als u inlogt via MijnRGS.

Voor profielartsen: wel herregistratie

Profielartsen zijn geen medisch specialisten (artikel 14 van de wet BIG). Bent u profielarts? Dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. In het beoordelingskader vindt u informatie over de eisen die aan de bewijzen van werkervaring van profielartsen worden gesteld.

Voor specialisten: geen herregistratie

Wie staat ingeschreven in het BIG-register als specialist hoeft geen herregistratie aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register.
Klik voor meer informatie over werkervarings- en scholingseis en uiterste herregistratiedatum op https://www.bigregister.nl/herregistratie/inhoud/criteria-per-beroep/arts