030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Een greep uit het nascholingsaanbod van maart

Datum: 26 jan '23

Je communicatiestijl verbeteren, kennis opfrissen over de richtlijn psychische problemen, de jeugdwet en jouw rol als arts of medisch adviseur hierin of een krachtenveldanalyse maken voor het aanpakken van complexe vraagstukken? Zo maar wat onderwerpen uit ons nascholingsaanbod van maart. We hebben ze op een rijtje gezet.

Aan de slag met de Meyers-Briggs Type Indicator

Je maakt kennis met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze manier van kijken is gebaseerd op de karaktertypologie├źn volgens Jung. De Indicator beoordeelt niet maar ordent je voorkeursstijl en geeft een richting voor je vanzelfsprekende kwaliteiten en valkuilen. Het geeft inzicht in jezelf en geeft mensen de ruimte hun onderlinge verschillen beter te begrijpen.

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI
Wanneer: 6 maart 2023
Duur: 2 dagen
Voor wie: Artsen in de public health en Arbeid & Gezondheid en arboprofessionals die een opleiding persoonlijke ontwikkeling zoeken, (meer) zelfkennis nastreven of hun contactuele vermogen willen verbeteren.

Richtlijn psychische problemen

Fris je kennis op rond de systematiek van de NVAB Richtlijn psychische problemen. Deze richtlijn met de nieuwste inzichten is meer dan ooit gebaseerd op resultaten uit onderzoek en wetenschap. Je actualiseert je kennis over de activerende benadering en je maakt kennis met de nieuwe inzichten uit deze herziene richtlijn. De aanpak van de activerende benadering met daarbij de nieuwere begrippen positieve gezondheid en de capability-benadering zijn in deze richtlijn verder versterkt.

Opfrissen richtlijn psychische problemen
Wanneer: 8 maart 2023
Duur: 1 dag
Voor wie: Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen die mensen met psychische problemen begeleiden.

Jeugdwet

De Jeugdwet wordt besproken vanuit medisch perspectief en vanuit jouw rol als arts of medisch adviseur. We bespreken de verschillende sectoren binnen de Jeugdwet en gaan in op multidisciplinaire samenwerking, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Ook behandelen we de impact van de Jeugdwet op indicaties voor zorg en ondersteuning.

Sociaal medische advisering in het kader van de jeugdwet
Wanneer: 9 maart 2023
Duur: 3 dagen
Voor wie: medisch adviseurs werkzaam in het sociale domein, professionals in de jeugdgezondheidszorg, stafartsen in instelling voor jeugdhulpverlening, verzekeringsgeneeskundigen en bedrijfsartsen.

Complexe vraagstukken aanpakken met de krachtenveldanalyse

In deze praktische naascholing leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk
Wanneer: 14 maart 2023
Duur: 2 dagdelen
Voor wie: Professionals in de publieke gezondheid en arbodienstverlening.

Terugkomdag Wiecheninstructeurs

Ben jij een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur? Kom dan naar deze terugkomdag. Op de terugkomdag staan we stil bij de gang van zaken omtrent het instructeursschap binnen jouw organisatie en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Het thema van dit jaar is communicatie. Afhankelijk van jouw moment van certificering is het mogelijk om je op deze dag te laten hercertificeren. Je bent dan weer voor 5 jaar gecertificeerd. Daarnaast wordt een inhoudelijk programma aangeboden.

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs
Wanneer: 30 maart 2023
Duur: 1 dag
Voor wie: Gecertificeerde Van Wiechen-instructeurs.