030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk Print

In het kort

Arbo-onderzoek laat zien dat ca. 4% van de werknemers geneesmiddelen slikt die de rijvaardigheid en het reactievermogen op het werk beïnvloeden. Als arts of verpleegkundige heb je een belangrijke taak om gevaarlijke situaties te helpen voorkomen. Dat vereist actuele kennis van zaken! Wil jij meer leren over het inschatten van risico’s van geneesmiddelengebruik in het verkeer? Over hoe medicijnen het werk positief of negatief kunnen beïnvloeden? En welk advies je dan geeft? Doe dan deze eendaagse, geaccrediteerde module.

Wat je leert

Hoe reactievermogen en rijvaardigheid door geneesmiddelen beïnvloed worden

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
In deze eendaagse module maak je kennis met de belangrijke groepen geneesmiddelen die de rijvaardigheid en het reactievermogen beïnvloeden. Je leert een inschatting te maken van medische en juridische risico’s. Op praktische wijze krijg je overzicht van de classificatie van geneesmiddelen en inzicht in mogelijke interventies. Deze informatie is van belang voor beleid en samenwerking met de curatieve sector.
De behandeling van de leerstof vindt plaats in afwisselende werkvormen. Denk aan interactieve presentaties, gezamenlijke discussies en casuïstiekbespreking in kleine groepen. De casuïstiek uit de praktijk staat centraal.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je inzicht in de belangrijkste groepen geneesmiddelen met veiligheidsrisico’s voor werk en rijvaardigheid.
  • ken je de mogelijke juridische consequenties – ook van jouw advies of oordeel – bij onverantwoorde deelname aan werk en/of verkeer.
  • kun je verantwoord advies uitbrengen over het functioneren met geneesmiddelgebruik aan cliënt en werkgever.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • Drs. H.M.A. (Henriëtte) van der Kwaak-van Hout, farmaceut werkzaam als trainer bij Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
  • Dhr. E. (Erwin) Gorissen, bedrijfsarts, en is werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg in de regio Amsterdam. Erwin is mede-eigenaar van Dignus Arbo. Hij heeft een studie rechten afgerond en is sinds 2022 bestuurslid van de NVAB.

Voor wie

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (geregistreerd en in opleiding), arboverpleegkundigen, huisartsen en medisch adviseurs die adviseren over geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Uitspraak van een eerdere deelnemer in de evaluatie:
“Ik had niet gedacht dat een dergelijk taai onderwerp zo praktisch en interessant kon zijn; een 8 hiervoor!”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.