030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Forensisch arts in strafrecht Print

In het kort

Wil je meer leren over het straf-, strafproces- en sanctierecht? En wil je leren wat jouw rol als deskundige of forensisch arts is tijdens strafrechtelijke procedures? Doe dan deze module Forensisch arts in strafzaken.

Wat je leert

Wat is de rol van een forensisch arts tijdens een strafprocedure?

Deze module wordt aangeboden door een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, Maastricht University, het FMG en de NSPOH. Je kunt hem volgen als bij- of nascholing.

De module bestaat uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel behandelen we de volgende onderwerpen:

 1. Het formele strafrecht
 2. Het materiële strafrecht
 3. Het strafrechtelijk sanctie-arsenaal

Je bestudeert de theorie zelfstandig via een digitaal ondersteund leerproces. Ter ondersteuning van vier bijeenkomsten organiseren we deze twee webinars. Daarin bespreekt een ervaren docent de leerstof en wordt een casus of opdracht behandeld.

Het tweede deel van de module is gericht op het trainen van vaardigheden. In twee volle lesdagen oefen je met rapporteren, taalgebruik en het optreden tijdens de zitting. Voorafgaand aan en tussen deze dagen voer je opdrachten uit.

Tijdens de tweede aansluitende cursusdag wordt een zitting zo natuurgetrouw mogelijk nagespeeld. De zitting vindt plaats in de oefenrechtbank van de Universiteit Maastricht en de deelnemer wordt als deskundige ondervraagd naar aanleiding van het opgestelde deskundigenrapport. Ook rechters, officieren van justitie en een advocaat worden erbij betrokken. De zitting wordt in de ochtend gespeeld en opgenomen. In de middag geven ervaren docenten feedback op het optreden van de deskundigen.

De bijeenkomsten vinden deels plaats in Utrecht en deels via een webinar (inclusief headset). Het cursusmateriaal bestaat uit een werkboek, een wetboek straf- en strafprocesrecht en een webpagina met aanvullende vragen. Je sluit het theoretische deel van de scholing af met een schriftelijke toets, bestaande uit 25 multiple-choice vragen.

Na afloop van deze module:

 • kun je de basisbegrippen op het gebied van het strafrecht, het strafprocesrecht en het sanctierecht hanteren en toepassen.
 • ken je de verschillende fasen van de strafrechtelijke procedure en de daarin optredende actoren.
 • kun je de plaats en de rol van de deskundige/forensisch arts in de strafprocedure duiden.
 • ken je het belang van het deskundigenverslag in bewijsrechtelijke zin.
 • kun je rapporteren in een juridische context.
 • kun je optreden als deskundige ter terechtzitting, met oog voor de belangen en rollen van de andere procesdeelnemers.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

 • Wilma Dreissen: prof. mr. Wilma Dreissen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht.
 • André Klip: prof. mr. André Klip, hoogleraar Straf- en strafprocesrecht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht

Voor wie

Voor forensisch artsen die in het strafrecht optreden en die te zijner tijd als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.

Toelatingseis

Forensisch arts. Aangezien de basis van de werkzaamheden binnen deze opleiding onder meer de rapportage is, wordt streng geadviseerd om de module Letselrapportage voor gevorderden te volgen.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2019 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.