030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Extra handen voor de bedrijfsarts

Datum: 8 jul '17

In de periode 2016-2020 krimpt het aantal bedrijfsartsen van 1.760 tot 1.500. Dit dreigend tekort is volgens het Capaciteitsorgaan op te vangen door een jaarlijkse instroom van 120 bedrijfsartsen. Een schril contrast met het werkelijke aantal inschrijvingen in de opleidingen bedrijfsgeneeskunde. Dat waren er in 2016 ongeveer 40.

De herstellende economie zal naar verwachting leiden tot een toenemende vraag naar bedrijfsgeneeskundige zorg en arbodienstverlening. Blijvende aandacht voor verzuimbegeleiding, meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid van werknemers die steeds later met pensioen gaan, betekent meer werk voor bedrijfsartsen en arbodiensten.

Eén van de manieren om met deze ontwikkelingen om te gaan is het introduceren van verdergaande taakverlichting en taakdelegatie, voor en door bedrijfsartsen. Naar het voorbeeld van huisartsen, kunnen bedrijfsartsen en arbodiensten nu ook goed opgeleide praktijkondersteuners inzetten. Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) is een nieuwe beroepsgroep, die naast de arboverpleegkundige, taken van de bedrijfsarts overneemt bij met name de verzuimbegeleiding.

De POB werkt nadrukkelijk in een verlengde arm constructie onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Zowel BIG-geregistreerde professionals, zoals verpleegkundigen, als niet BIG-geregistreerde professionals zoals casemanagers en arbeidsdeskundigen vervullen deze rol. Omdat verpleegkundigen in de arbosector relatief schaars zijn, en ziekenhuizen en de ouderenzorg hard aan hen trekken vanwege de tekorten, zal dit aantal naar verwachting niet snel toenemen.

Manja Coppens en Erik Noordik

Om de POB goed op pad te sturen is een nieuwe éénjarige opleiding gestart. De eerste 25 professionals zijn sinds januari in opleiding. In september begint een nieuwe groep.

De bevoegdheden en het takenpakket van de POB zijn ingericht conform de afspraken van de leidraad case-management en taakdelegatie van de NVAB. De POB kan bijvoorbeeld een arbeidsanamnese afnemen, een probleemanalyse voorbereiden en werkgever en werknemer ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak. Dit steeds in overleg met en in opdracht van de bedrijfsarts. De POB verzorgt onderdelen van de verzuimbegeleiding binnen wettelijk kaders en volgens NVAB-richtlijnen over psychische problematiek en klachten bewegingsapparaat. De POB heeft ook preventieve taken als werkplekonderzoek en PMO.

De NVAB buigt zich momenteel over de benodigde ruimte en randvoorwaarden die een nieuw tandem van bedrijfsarts-POB nodig zal hebben om succesvol te functioneren. Ook de Minister van SZW volgt de POB met belangstelling en wil nog dit jaar de ontwikkelingen met betrekking tot taakdelegatie nader in kaart brengen.

Met een paar ‘extra handen’ kan de bedrijfsarts zich meer concentreren op de complexere bedrijfsgeneeskundige zaken. Zo wordt het werk leuker en interessanter!

Manja Coppens en Erik Noordik, opleiders NSPOH
Juli 2017

Via e-mail reageren op dit artikel? Klik op de naam van de auteur.

Dit artikel verscheen als gastcolumn. Klik hier voor de pdf in Vakblad Arbo nr 7, pag 27, 2017, Vakmedianet.