030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

E-learning Antibioticaresistentie

In het kort

Antibioticaresistentie (ABR) vormt een toenemend wereldwijd probleem. Steeds meer soorten bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Hierdoor is een toenemend aantal infecties minder goed te behandelen en zijn meer mensen drager van zo’n resistente bacterie.

Infectiepreventie, zorgvuldig gebruik van antibiotica en surveillance zijn van groot belang bij het tegengaan van de omvang en verspreiding van antibioticaresistentie. Als public health professional werkzaam bij de GGD heb jij ook met dit probleem te maken.

Hoe kun jijzelf bijdragen aan het terugdringen van dit probleem? In deze gratis e-learning leer je daar meer over.

Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van de Regionaal Arts Consulenten (RAC) van RIVM/LCI.

E-learning Antibioticaresistentie

Wat je leert

Deze e-learning bestaat uit 6 onderdelen:

 1. Quiz. Je beantwoordt een paar vragen als opwarmer.
 2. Videocollege antibioticaresistentie. Dr. Paul Peerbooms praat je bij over de omvang van het probleem in Nederland en daarbuiten. Daarnaast leer je hoe antibiotica werken en via welke mechanismen bacteriën resistentie ontwikkelen.
 3. Richtlijnen ABR. Je leert in welke setting welke richtlijn m.b.t. ABR van toepassing is.
 4. Casus Melding MRSA in de thuiszorg. Deze casus richt zich op de maatregelen die genomen moeten worden om verdere besmetting binnen het gezin en daarbuiten te voorkomen.
 5. Casus Melding resistente Klebsiella. Deze casus gaat over de grens tussen intramurale en extramurale zorg als bij de bewoner van een aanleunwoning van een verpleeghuis een BRMO wordt gevonden.
 6. Eindtoets.

Na het volledig doorlopen van de e-learning en het succesvol voltooien van de eindtoets kom je in aanmerking voor accreditatie. Je hoeft de e-learning niet in een keer te doorlopen. Je kunt de e-learning tussentijds stoppen en op een later moment voortzetten.

Na afloop van deze e-learning kun je:

 • in grote lijnen de werking van antibiotica beschrijven;
 • in grote lijnen beschrijven via welke mechanismen bacteriën resistentie tegen antibiotica ontwikkelen;
 • de omvang van het probleem van antibioticaresistentie in Nederland, Europa en mondiaal schetsen;
 • benoemen welke richtlijnen op het gebied van de preventie van ABR er zijn binnen de intramurale en publieke zorg;
 • bij individuele casuïstiek beoordelen welke van deze richtlijnen van toepassing is;
 • je een beeld vormen van welke rol de afdeling infectieziektebestrijding kan spelen bij ABR-casuïstiek buiten het ziekenhuis.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd voor 2 punten door

 • de AbSg voor de categorie maatschappij en gezondheid
 • de AbSg voor de categorie arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde
 • het ABC1 voor huisartsen
 • het kwaliteitsregister V&VN (verpleegkundigen).

CanMeds

 • 60% Medisch handelen
 • 40% Maatschappelijk handelen (en preventie)

Certificaat

Heb je de e-learning gevolgd en de toets met goed gevolg afgerond? Dan kun  je automatisch het certificaat downloaden.

Voor wie

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor public health professionals zoals artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie. Deze e-learning is ook te volgen door bijvoorbeeld huisartsen.

Inschrijven en deelnemen aan e-learning Antibioticaresistentie

 • Ga naar https://landelijkeleeromgeving.nspoh.nl (let op: deze link werkt niet in Internet Explorer).
 • Maak een nieuw account aan onderaan de pagina.
 • Activeer je account door middel van de link in je mail.
 • Je kunt meteen beginnen met de e-learning!

Contact

Ervaar je problemen met de e-learning? En kom je er niet uit? Stuur dan een e-mail naar info@nspoh.nl.
Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!