030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Didactische scholing – Spannende gesprekken met je aios Print

In het kort

In de basisopleiding praktijkopleiders heb je een dagdeel gevolgd over het verschil tussen feedback en sturing. Deze dag is hier een vervolg op en stelt je in staat om in een veilige setting te oefenen met vaardigheden die horen bij het geven van feedback en/of het aansturen van je aios.

Wat je leert

Je bent opleider. Feedback geven aan je aios gaat best goed en instrueren ook. Je aios pakt het allemaal snel op: geen vuiltje aan de lucht.

Maar wat als de communicatie tussen jou en je aios minder soepel verloopt? Je hebt de theorie over feedback geven gehad en telkens kort de vertaalslag naar je eigen praktijk gemaakt. In situaties waarin het soepel loopt, heb je waarschijnlijk genoeg aan je opgedane inzichten. In de situaties waarin het minder vanzelfsprekend gaat, zul je vaker zaken moeten benoemen, moeten bijsturen, waar mogelijk zelfs aanspreken op gedrag en blinde vlekken actief wegwerken. In die situaties kan het prettig zijn eerst even geoefend te hebben en te onderzoeken wat in jouw praktijk het beste werkt, voordat je het echte gesprek met je aios aangaat.

Op deze dag didactische scholing ga je praktisch aan de slag met het voeren van dergelijke spannende gesprekken met je aios. We werken in een intervisie-achtige setting waarin je eigen casuïstiek in brengt én we gaan aan de slag met een trainingsacteur om zo optimaal te kunnen variëren en direct terugkoppeling te krijgen op de wijze waarop jij feedback geeft en stuurt.

Aan het eind van deze dag heb je

  •  je kennis rondom feedback geven en sturen weer opgefrist.
  • geoefend met voor jou spannende gesprekssituaties.
  • terugkoppeling gekregen op de wijze waarop jij feedback geeft en stuurt.
  • inzicht in hoe jij jouw praktijksituaties, waarin er sprake is van een spannend feedback/ sturingsgesprek, optimaal vormgeeft.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch. Vanuit haar bedrijf Reflaction verzorgt zij bij de NSPOH allerlei modules, bijvoorbeeld over leiderschap, veranderkunde en samenwerking. Zowel reflectie op het eigen handelen als actief daar verandering in aanbrengen staan in haar aanpak centraal. Ze is trainer bij de basisopleiding en didactische scholingen voor praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,8.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.