030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 Print

In het kort

Als praktijkopleider speel je een essentiële rol bij het begeleiden van aios. Wil jij leren hoe je aios sociale geneeskunde optimaal begeleidt? En een erkend praktijkopleider sociale geneeskunde worden? Volg dan de zesdaagse basisopleiding. Deze tweedaagse module is deel 1 van de basisopleiding.

Wat je leert

Bereid je voor op de begeleiding van een aios

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

De KAMG, de NVAB en de NVVG hebben het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders vastgesteld. Hierin beschrijven ze de opzet van de basisopleiding tot praktijkopleider die je toerust op de cruciale rol van het begeleiden van een aios tijdens diens praktijkopleiding.

Deze basisopleiding duurt ongeveer anderhalf jaar. In totaal volg je 6 dagen onderwijs verdeeld over deel 1 (twee dagen onderwijs) en deel 2 (vier dagen onderwijs). Reken per dag onderwijs op anderhalf uur voorbereiding. Daarnaast voer je op de werkplek opdrachten uit die je vastlegt in een portfolio. Reken voor dit praktijkleren ongeveer 25 uur.

Het eerste deel van de basisopleiding omvat twee dagen onderwijs. Via een mix van online voorbereiding, interactief onderwijs en concrete oefeningen, bereid je je voor op het begeleiden van een aios. We leggen steeds de link met je eigen ervaringen op de werkplek.

Onderdeel van deel 1 is een informatiebijeenkomst van een uur met een instituutsopleider. Hierin krijg je concrete informatie over de opleiding die je toekomstige aios gaat volgen. In 2023 is deze nog opgenomen in de twee dagen onderwijs. Vanaf 2024 werkt dat anders en kies je bij de inschrijving voor deel 1 ook een datum voor een aparte online bijeenkomst van een uur. Deze bijeenkomst volg je zo spoedig mogelijk na de eerste dag van deel 1 en voordat je met deel 2 start.

Met het certificaat van dit eerste deel plus een aantal andere vereisten vraag je erkenning als opleider aan bij de RGS; die erkenning kan ingaan vanaf de datum dat de aanvraag compleet is ingeleverd. Om erkenning te krijgen als praktijkopleider voldoe je ook aan de overige eisen die het actuele Kaderbesluit stelt aan praktijkopleiders.

Het leren op de werkplek houdt vervolgens in:

 • Gesprekken voeren met een ervaren praktijkopleider, die als ‘buddy’ fungeert.
 • Meedoen aan intervisiebijeenkomsten met andere praktijkopleiders.
 • Uitvoeren van praktijkopdrachten.

We verbinden deze praktijkelementen met de onderwijsdagen in het tweede deel van de basisopleiding. Deel twee omvat vier dagen. Je volgt deze module pas wanneer je daadwerkelijk een aios begeleidt. We adviseren om in ieder geval drie maanden te nemen tussen deel 1 en deel 2 om ook voldoende tijd te hebben voor het leren op de werkplek.

Als je deel 1 en deel 2 hebt afgerond en als je portfolio voldoende laat zien van je leren op de werkplek ontvang je van de NSPOH een eindverklaring. Lees meer hierover in het Landelijk professionaliseringsplan praktijkopleiders (pdf), vastgesteld door de wetenschappelijke verenigingen.

Na afloop van deze tweedaagse basisopleiding:

 • ben je bekend met de hoofdlijnen van de opleiding van je aios en weet je waar je de praktijktoetsen kunt vinden
 • weet je hoe je een startgesprek voert met je aios.
 • weet je hoe je goede feedback geeft.
 • maak je een begin met je Individuele OntwikkelingsPlan als opleider.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • N.J.Th. (Col) Prevoo, psycholoog, zelfstandig trainer bij Klotz, Schouten en Prevoo, opleider/adviseur NSPOH. Als docent betrokken bij opleidingen voor aios en voor opleiders.
 • N.A. (Nathalie) Leeuwenburgh, arts M+G/jeugdgezondheid, instituutsopleider TNO, hoofdopleider GGD Hollands Midden. Docent bij de basisopleiding voor praktijkopleiders aios sociale geneeskunde.
 • M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch. Vanuit haar bedrijf Reflaction verzorgt zij bij de NSPOH allerlei modules, bijvoorbeeld over leiderschap, veranderkunde en samenwerking. Daarnaast is ze trainer bij de basisopleiding en didactische scholingen voor praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde.
 • M.E. (Merel) Ooteman MSc, opleider/adviseur NSPOH. Merel is bewegingswetenschapper en docent. Binnen de NSPOH werkt zij bij de opleiding forensische geneeskunde en bij de basisopleiding voor praktijkopleiders aios sociale geneeskunde.
 • J.J. (Jelle Jan) de Schipper, onderwijskundige adviseur bij de NSPOH. Jelle Jan is gezondheidswetenschapper en opleidingskundige en is coördinator van de teams ‘Scholing praktijkopleiders’ en ‘Leren en Ontwikkelen’.

Voor wie

Voor beoogde praktijkopleiders van aios Sociale Geneeskunde.

Ben je opleider in een opleidingsinstelling waar de aios in dienst is van de SBOH (Landelijk Werkgeverschap M+G)? Dan worden er voor jouw deelname aan dit onderwijs geen kosten in rekening gebracht. We verzoeken je dan bij factuurgegevens de naam van jouw opleidingsinstelling plus ‘SBOH’ te vermelden. We kunnen dit dan in orde maken.

Toelatingseis

Uitgangspunt is dat je een goede, ervaren professional bent. Je werkt tenminste 2 dagen per week als uitvoerend bedrijfsarts, verzekeringsarts of (profiel) arts M&G. De randvoorwaarden in de organisatie (tijd, akkoord werkgever) moeten zodanig zijn dat het voor jou mogelijk is deze training af te ronden. Om praktijkopleider te worden, ben je minimaal 3 jaar geregistreerd als bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts maatschappij en gezondheid of minimaal 3 jaar geregistreerd in één van de profielen van maatschappij en gezondheid en ga je voordat je aan deel 2 van deze basisopleiding begint een aios begeleiden.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,6.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.