030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 Print

In het kort

Als praktijkopleider speel je een essentiële rol bij het begeleiden van aios. Wil jij leren hoe je aios sociale geneeskunde optimaal begeleidt? En een erkend praktijkopleider sociale geneeskunde worden? Volg dan de zesdaagse basisopleiding als eerste stap naar die erkenning. Deze tweedaagse module is deel 1 van de basisopleiding.

Wat je leert

Bereid je voor op de begeleiding van een aios

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

De afgelopen jaren hebben de wetenschappelijke verenigingen nieuwe Landelijke OpleidingsPlannen (LOP) opgesteld. De KAMG, de NVAB en de NVVG hebben in aansluiting daarop het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders vastgesteld. Het doel daarvan is om je als praktijkopleider meer en beter toe te rusten op de cruciale rol van het begeleiden van je aios in de praktijkopleiding.

De basisopleiding volg je in combinatie met het leren op de werkplek. Dit eerste deel van de basisopleiding omvat twee dagen. Via een mix van online voorbereiding, interactief onderwijs en concrete oefeningen, bereid je je voor om te beginnen met het begeleiden van een aios. We leggen steeds de link met je eigen ervaringen op de werkplek.

Het leren op de werkplek houdt vervolgens in:

  • Gesprekken voeren met een ervaren praktijkopleider, die als ‘buddy’ fungeert.
  • Meedoen aan intervisiebijeenkomsten met andere praktijkopleiders.
  • Uitvoeren van praktijkopdrachten.

We verbinden deze praktijkelementen met de onderwijsdagen in het tweede deel van de basisopleiding. Deel twee omvat vier dagen. Je volgt deze module wanneer je daadwerkelijk een aios begeleidt. We adviseren om in ieder geval drie maanden te nemen tussen deel 1 en deel 2 om ook voldoende tijd te hebben voor het leren op de werkplek. Om erkenning te krijgen als praktijkopleider volg je zowel deel 1 als deel 2 van deze basisopleiding en voldoe je ook aan de overige eisen die de RGS en de wetenschappelijke verenigingen stellen aan praktijkopleiders. Wat dat inhoudt vind je in het Landelijk professionaliseringsplan praktijkopleiders (pdf).

Na afloop van deze tweedaagse basisopleiding:

  • weet je hoe je een startgesprek voert met je aios.
  • weet je hoe je goede feedback geeft.
  • weet je hoe je je aios helpt leerdoelen te realiseren.
  • maak je een begin met je Individuele OntwikkelingsPlan als opleider.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

  • Drs. N.J.Th. (Col) Prevoo, trainer Klotz, Schouten en Prevoo
  • Mw. M.E. (Merel) Ooteman, opleider/adviseur NSPOH
  • Drs. J.J. (Jelle Jan) de Schipper, opleidingskundige NSPOH

Voor wie

Voor beoogde praktijkopleiders van aios Sociale Geneeskunde, sociaalgeneeskundigen die praktijkopleider van een aios worden. Om erkenning als praktijkopleider te krijgen, dien je deel 1 en deel 2 van deze module en het bijbehorende praktijkdeel met succes af te ronden.

Ben je opleider in een opleidingsinstelling in een gesubsidieerd profiel van arts M&G? Dan worden er voor jouw deelname aan dit onderwijs geen kosten in rekening gebracht. We verzoeken je de gegevens van de werkgever bij factuurgegevens in te vullen zodat wij dit administratief kunnen verwerken.

Toelatingseis

Deze basisopleiding bij de NSPOH volg je in combinatie met het leren op de werkplek. Na deel 1 van deze module ben je begonnen met gesprekken met een ervaren praktijkopleider die als ‘buddy’ fungeert, doe je mee aan intervisie bijeenkomsten met andere praktijkopleiders en voer je praktijkopdrachten uit. En je begeleidt inmiddels een aios. Uiteraard verbinden we die praktijkelementen met de onderwijsdagen in dit tweede deel van de basisopleiding.

Om erkenning te krijgen als praktijkopleider voldoe je ook aan de overige eisen die het actuele Kaderbesluit stelt aan praktijkopleiders.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2019 kreeg een uitvoering van deze module een 8,2.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.