030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Autisme bij vrouwen Print

In het kort

Vrouwen met specifieke autismevraagstukken, onder andere met chronische vermoeidheidsklachten, komen steeds vaker op de spreekuren van verzekerings- bedrijfs- en huisartsen. Ook arbodiensten worden steeds vaker geconfronteerd met vastlopende re-integratietrajecten waarbij er sprake is van vrouwelijke werknemers met autisme. Ben je op zoek naar praktische handvatten over het herkennen en begeleiden van vrouwen met autisme, die je direct in de praktijk kunt toepassen? Volg dan deze verdiepingsmodule op de basistraining Autisme en werk.

Wat je leert

Leer vrouwelijke medewerkers met autisme en hun leidinggevenden adequaat begeleiden

Ongeveer 1,3 procent van de Nederlandse bevolking krijgt op een zeker moment de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Tenminste 20 procent hiervan is vrouwelijk. Voor de dagelijkse praktijk lijken deze cijfers betrekkelijk laag. Echter, als professional in de arbodienstverlening blijkt dat veel psychisch gerelateerde casus met comorbiditeit en misdiagnoses (wellicht) te maken hebben met autisme. Dat betekent dat je elke maand meerdere vrouwelijke cliënten met autisme zal tegenkomen.

Waarom zijn er zoveel meer mannen met autisme gediagnosticeerd? Is het autisme bij vrouwen anders ten opzichte van mannen? Hoe uit het autisme zich bij vrouwen dan?

Om de kenmerken van autisme bij vrouwen te herkennen en arbogerelateerde trajecten te bevorderen moet je als professional beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Ook hoe je persoonlijk aankijkt tegen een diagnose autisme heeft invloed op hoe jij communiceert met de cliënt over dit onderwerp.

Met gedegen kennis op zak kun je de juiste vragen stellen aan de cliënt en geobserveerd gedrag bespreken zonder ook nog maar zelf het woord autisme te noemen. Je stelt namelijk geen diagnose, toch is het wel je taak te signaleren en de zorgen die je ziet te bespreken. Ook komt het geregeld voor dat een cliënt zelf vragen stelt en twijfels heeft over het hebben van autisme. Om een goed gesprek te kunnen voeren met de cliënt is het fijn om samen met de cliënt te kijken en te analyseren wat de reden is dat zij deze vraag stelt.

In deze module leer je de basiskennis en -vaardigheden om in de praktijk toegepaste begeleidingsadviezen te kunnen formuleren om zowel leidinggevenden als ook de vrouwelijke medewerker met autisme adequaat te begeleiden. Met behulp van beeld- en videomateriaal leer je de symptomen van autisme bij vrouwen (beter) te herkennen om daarmee het gesprek met de desbetreffende cliënt effectiever te benaderen. Ook komen verschijningsvormen en verklaringsmodellen bij vrouwen met autisme uitgebreid aan bod.

Na afloop van deze module

  • kun je de kernsymptomen van autisme benoemen.
  • kun je voorbeelden geven van hoe autisme zich bij vrouwen kan manifesteren.
  • kun je vrouwelijke cliënten met autisme beter inschatten.
  • beheers je verschillende gesprekstechnieken om je communicatie af te stemmen op de cliënte met autisme.
  • kun je passende begeleidingsadviezen geven.

Voor wie

Deze verdiepingsmodule op de basistraining Autisme en werk is bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en andere (medische) professionals die in hun werk te maken hebben met vrouwelijke medewerkers/cliënten met autisme die werk zoeken of begeleiding nodig hebben op de werkvloer. Essentiële kennis over autisme (bijv. de NSPOH basistraining Autisme en werk) is een vereiste.
Heb je twijfels of je voldoende voorkennis hebt om deze module te volgen? Neem dan contact op met de contactpersoon.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door Paul Geijtenbeek, specialist neurodiversiteit bij Duniek.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.