030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Arthur Schulte wint de Talmapenning; Janet Mook werd runner-up

Datum: 12 okt '22

Arthur Schulte, in opleiding tot verzekeringsarts bij de NSPOH, heeft de Talmaprijs 2022 gewonnen. Hij kreeg de prijs, die jaarlijks wordt toegekend door de NVVG, voor zijn onderzoek naar de communicatie tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. De prijs bestaat uit een penning en een vrij te besteden geldbedrag.

Arthur Schulte deed onderzoek naar de communicatie tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Bij de claimbeoordeling in het kader van de WIA- en eerstejaarsziektewetbeoordeling bepalen arbeidsdeskundigen aan de hand van de rapportage van de arts welke taken of welke functie een cliënt kan (blijven) uitoefenen. Wanneer overleggen zij met de verzekeringsarts en hoe verloopt deze communicatie?

Hij voerde semigestructureerde interviews uit met acht arbeidsdeskundigen. Hij zag dat overleg met name aangevraagd wordt voor ‘het wegnemen van twijfels’ en ‘informeren van de verzekeringsarts’. Maar als verzekeringsartsen nog duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen en welke overschrijdingen van gestelde beperkingen zijn toegestaan, kan het proces verbeteren.

Runner-up

Naast de winnaar van de Talmaprijs 2022 heeft de jury Janet Mook aangewezen als runner-up. Ook zij is in opleiding tot verzekeringsarts bij de NSPOH. Zij deed onderzoek naar in hoeverre verzekeringsartsen werkzaam bij het UWV signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen. En in hoeverre een herkenning tot een melding leidt. Janet voerde haar onderzoek uit met focusgroepen. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers de signalen herkennen en informeren naar de thuissituatie, maar de meldcode niet toe passen zoals de wet beoogt.

Over de Talmaprijs

Elk jaar wordt er een oproep gedaan onder leden van de NVVG om een publicatie op verzekeringsgeneeskundig gebied in te zenden. Een jury beoordeelt de publicaties en kiest de beste inzending. Op donderdag 6 oktober 2022 werd tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde de Talmapenning uitgereikt.

De Talmapenning is door het NVVG-bestuur in het leven geroepen om onderzoek aan te moedigen. De prijs is daarom bedoeld voor verzekeringsartsen in opleiding of voor andere collega’s die nieuw zijn in het vak.

De NSPOH feliciteert Arthur en Janet met deze prachtige presentaties.