030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

5 nascholingsmodulen over beleid en gezondheid

Datum: 28 nov '22

Ben jij werkzaam als manager, medisch adviseur, onderzoeker, arts of projectleider in de public of occupational health? En wil je je kennis vergroten over adviseren, de jeugdwet, Wmo 2015 of de publieke gezondheid en sociaal medische advisering in het algemeen? Dan zijn deze 5 nascholingsmodulen interessant.

Stoomcursus publieke gezondheid

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als aankomend directeur of manager in de publieke gezondheid heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. Doorgrond de inhoud én de breedte van de (samenwerkings-) partijen in korte tijd. Voor managers met een nieuwe functie in de public health die hun kennis over public health op strategisch niveau op peil willen brengen of willen opfrissen.

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus
Startdatum: 10 januari 2023
Duur: 8 avonden

Adviseren

Hoe komt het toch dat een zorgvuldig onderbouwd advies niet automatisch wordt overgenomen? Goed en vooral betrouwbaar adviseren vraagt om meer dan een inhoudelijk goed verhaal. Het vraagt om inzicht in het speelveld waarin je opereert. Zie je ergens spanning? Kun je inschatten welke ‘adviseurs-rol’ het meest passend is, afhankelijk van de context en je eigen positie? Hoe voer je vanuit die rol het goede gesprek? Welke mindset en vaardigheden zijn dan vooral belangrijk?

De vertrouwde adviseur
Startdatum: 23 januari 2023
Duur: 3 middagen

Jeugdwet

Leer wat de impact van de Jeugdwet is op de indicatiestelling voor zorg en ondersteuning. En wat de Jeugdwet betekent voor jouw rol als medisch adviseur of als stafarts Jeugdgezondheidszorg.

Sociaal medische advisering in het kader van de jeugdwet
Startdatum: 9 maart 2023
Duur: 3 dagen

Medische advisering

Beleid van de rijksoverheid, gemeenten en zorginstellingen is voortdurend in beweging. Iedereen die zorg en voorzieningen nodig heeft, krijgt ermee te maken. Langer thuis (moeten) blijven wonen, de meldcode ouderenmishandeling (inclusief financiële uitbuiting), de aanstaande wijzigingen in de Wlz, en het per 2020 vervangen van de Wet BOPZ door nieuwe wetgeving.  De e laatste ontwikkelingen en nieuwste inzichten komen aan bod met betrekking tot de vraagstukken bij (sociaal) medische advisering.

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein
Startdatum: 6 april 2023
Duur: 1 dag

Wmo 2015

Leer wat de effecten van de Wmo 2015 zijn op de ondersteuning van mensen met een beperking of psychosociaal probleem. En wat de Wmo betekent voor jouw rol als medisch adviseur.

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015
Startdatum: 9 mei 2023
Duur: 5 dagen