030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Outbreak management Print

In het kort

Infectieziekten kunnen leiden tot outbreaks: uitbraken met een razendsnelle verspreiding. Soms blijft zo’n uitbraak beperkt tot een enkele instelling. Bijvoorbeeld een uitbraak van het norovirus in een verpleeghuis. Maar een andere keer gaat het om een grotere epidemie, zoals de recente mazelenuitbraak. Wil jij leren hoe je daar als professional het beste op kunt anticiperen? Doe dan deze module.

Wat je leert

Hoe je tijdens een outbreak samenwerkt met betrokken instanties

Deze module is onderdeel van de opleiding verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid – algemene gezondheidszorg en wordt op dit moment niet aangeboden als bij- en nascholing.

Bij het onder controle krijgen van een uitbraak van een infectieziekte zijn verschillende disciplines en organisaties betrokken. Meerdere actoren in het veld spelen bovendien een (grote) rol. Daardoor is een gestructureerde aanpak noodzakelijk, evenals oog voor de juiste maatregelen op de juiste tijd en plaats. Deze module biedt de handvatten en bereid je voor op goed management bij een outbreak.

Je leert onder meer over risico-assessment, en beslissingsbevoegdheden tijdens een (grootschalige) uitbraak. Hierbij komen de verschillende actoren als het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) en de Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio (GHOR’s) voorbij.

Verder behandelen we het belang van crowdmanagement en je eigen (professionele) verantwoordelijkheden daarin. Tijdens de module wisselen we presentaties met veel voorbeelden uit de praktijk, opdrachten en praktische oefeningen elkaar af.

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • kun je de mechanismen en actoren die een rol spelen bij de management van een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten benoemen.
  • kun je beoordelen wat daarbij jouw taken en verantwoordelijkheden zijn, als professional en als burger.
  • kun je hierdoor beter samenwerken met alle betrokken instanties.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van specialisten.

Voor wie

Voor verpleegkundigen AGZ en andere professionals met outbreak management in hun portefeuille.

Ben je verpleegkundig specialist?

Voor deze scholing vragen wij niet standaard accreditatie aan bij het verpleegkundig specialisten register (VSR). Neem je als verpleegkundig specialist wel deel aan deze module, neem dan vooraf even contact met ons op.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.