030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Effectief doelen bereiken in complexe situaties

Datum: 29 sep '23

Leer werken door middel van een krachtenveld analyse en bereik gemakkelijker je doelen. Zet je netwerk strategisch in.

In het kort

Doelen in het sociale domein behaal je zelden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Wil je krachtiger en sneller overzicht, inzicht en handelingsmogelijkheden in beeld hebben wie je wanneer en hoe moet inschakelen om jouw doel te bereiken? Maak dan een krachtenveldanalyse! Hoe je dat doet, leer je in deze module.

Wat je leert

Analyseer je krachtenveld en ontwikkel beïnvloedings- en benaderingsstrategieën

Als professional in de publieke en arbeidsgezondheid heb je in projecten vaak een coördinerende en sturende rol. Maar het is niet altijd eenvoudig om iedereen mee te krijgen in het belang van het oplossen van een bepaald gezondheidsprobleem, of het onder de aandacht brengen van een bepaalde product of dienst. Steun en draagvlak creëren gaat nu eenmaal niet vanzelf in het complexe werkveld van de publieke gezondheidszorg. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken en sneller en makkelijker je doelen te realiseren is het handig als je werkt en denkt in termen van krachtenvelden.

In deze praktische module leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.

Vervolgens leer je deze analyse vertalen naar de praktijk en ga je met je eigen vraagstuk aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om in gesprek te gaan met de belangrijkste actoren in jouw krachtenveld, waardoor je samen een stap dichterbij het realiseren van het doel komt.

Na afloop van deze module

 • heb je inzicht in het hoe, wat en waarom van het maken van een krachtenveld.
 • heb je een methode in handen waarmee je voor elk vraagstuk dat je niet alleen kunt oplossen (elk doel waar je, bij het realiseren ervan afhankelijk bent van meerdere spelers) je krachtenveld in beeld kunt brengen.
 • heb je een overzicht van alle cruciale belanghebbende actoren die een wezenlijke rol kunnen spelen in het krachtenveld van je eigen casus
 • en krijg je inzicht in hun rollen, belangen, hun relatie tot jou en de mate van invloed die zij hebben op het realiseren van jouw doel.
 • heb je je krachtenveld geanalyseerd en een oplossingsrichting bedacht  om een stap dichterbij het realiseren van je doel te komen.
 • heb je een aanpak voor strategische gespreksvoering gekregen en hiermee geoefend.
 • heb je inzicht in je eigen voorkeursstijl om om te gaan met belangentegenstellingen.

Voor wie

Professionals in de publieke gezondheid en arbodienstverlening.

Docent

Drs. Myriam (M.S.) Gijsbers-van Pesch.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module, die eerder onder de titel Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk werd aangeboden, met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Borstvoeding in de JGZ – verdieping en gespreksvoering

Datum: 18 sep '23

In het kort

Borstvoeding geeft een kind de beste start. Wil jij ouders hierbij beter ondersteunen? In deze module verdiep je je kennis én werk je aan gespreksvoering.

Wat je leert

Als JGZ-professional heb je een heel belangrijke rol in de begeleiding van ouders bij het voeden van hun kind. Borstvoeding is een gevoelig onderwerp om te bespreken. Met lactatiekundige én jeugdverpleegkundige Joanneke van der Marel verdiep je op deze dag je kennis van borstvoeding en leer je hoe je sensitief het gesprek met ouders aan kunt gaan.

Je verdiept je in belangrijke aspecten van de borstvoeding. Onder andere voeden op verzoek: hoe doen ouders dit in de praktijk en wanneer wijkt je advies ervan af? Ook leer je meer over groeicurves: wanneer kom je in actie, wat is grijs gebied en hoe communiceer je hierover sensitief met ouders? Daarnaast verdiep je je in de borstvoedingscijfers/prevalentie: wat zijn de redenen van stoppen en wat is hier jouw rol als JGZ-professional? Daarnaast kijken we naar het combineren van borstvoeding en vast voedsel. Ook leer je waar je op moet letten bij borstvoeding van dysmaturen/prematuren. En wanneer is het nodig om door te verwijzen naar een lactatiekundige of andere professional. Gespreksvoering over borstvoeding vereist een grote sensitiviteit, daarom bespreken we de invloed van taalgebruik en oefen je met effectieve gespreksvoering.

De module is interactief met veel ruimte voor casuïstiek en vragen van jou en andere deelnemers.

Na afloop van deze module kun je:

 • de prevalentie, trends en beweegredenen om te continueren of stoppen met borstvoeding beschrijven.
 • de laatste wetenschappelijke inzichten over borstvoeding uitleggen.
 • de aandachtspunten bij borstvoeding van dismaturen/prematuren benoemen.
 • adviseren over het combineren van vast voedsel en borstvoeding.
 • evalueren wanneer je doorverwijst naar andere professionals.
 • sensitief gesprekken voeren over borstvoeding.
 • ouders motiveren om hun borstvoedingswens te behalen.

Voor wie

Jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en alle hbo+ zorgprofessionals die te maken hebben met borstvoeding in de dagelijkse praktijk.

Docent

Joanneke van der Marel-Sinke, lactatiekundige IBCLC, L-49072, jeugdverpleegkundige 0-4.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Horen en gehoord worden: een verkenning van gehoorstoornissen door omgevingsgeluid

Datum: 12 sep '23

In het kort

Dit onderdeel is een medische toepassing van het onderwijs over gezondheidseffecten van geluid. Wat zo vanzelfsprekend lijkt, is dat zeker niet. Een luisterend oor kunnen bieden. Gehoord worden. Binnen de gezondheidszorg is het gesprek met de patiënten de manier waarop informatie en kennis gedeeld worden. Echter, het gehoor kan in deze een beperking zijn die niet bewust opgemerkt wordt.

Wat je leert

Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing. Dit onderwijs is ook een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G).

Centraal staat de klinische presentatie, beoordeling en aanpak van klachten van het gehoor en aanpalende organen die toegeschreven worden aan omgevingsgeluid. Aan de hand van een aantal casussen krijg je een beeld van de klinische benaderingswijze binnen de audiologische revalidatie

Na afloop van deze module:

Kun je een beeld vormen van de klinische presentatie en aanpak van klachten over het gehoor en wat een audiologisch centrum hierin kan betekenen. Hiermee heb je een basis om burgers en beleidsmakers te informeren over dit type meldingen in de publieke gezondheid.

Voor wie

Je bent verpleegkundige medische milieukunde, adviseur medische milieukunde of arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de beoordeling van gehoorproblematiek. Je bent beginner en hebt weinig tot geen ervaring met de advisering over (milieugerelateerde) gehoorproblematiek.

Docent

Ir. DJWM (Dyon) Scheijen, klinisch fysicus – audioloog. Adelante, Hoensbroek.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Slaap en de behandeling van slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Datum: 16 aug '23

In het kort

Slaapproblemen bij kinderen komen veel voor. Als JGZ-professional heb je de taak om ouders, kinderen en jongeren hier goed over te adviseren. Hoe voorkom je dat een slaapprobleem een slaapstoornis wordt? Je leert het in de module Slaap en de behandeling van slaapproblemen bij kinderen en jongeren!

Wat je leert

Duik in de achtergrond van slaap bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar

Slaap is het fundament van een gezonde leefstijl en essentieel voor de goede ontwikkeling van het kind. Veel ouders worstelen met de slaap van hun kind. De wanhoop is vaak voelbaar in de spreekkamer: “Hoe krijg ik mijn kind nou toch in slaap?” of “Mijn puber is hele nachten wakker”. In deze module duiken we in de achtergrond van slaap bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Wat is normaal en afwijkend? En wat voor adviezen kan je aan kinderen, jongeren en ouders meegeven? Kun je meer doen dan slaaphygiëne bespreken?

We beginnen met de basisbeginselen van slaap door middel van de laatste wetenschappelijke inzichten. Vervolgens gaan we dieper in op de veel voorkomende slaapproblemen. Hoe herken je ze in de anamnese en wanneer spreek je van een slaapstoornis? Wanneer verwijs je door naar een gespecialiseerd slaapcentrum? Daarnaast kijken we naar tools die je kunt gebruiken om te voorkomen dat een slaapprobleem een stoornis wordt. We bespreken welke randvoorwaarden belangrijk zijn en hoe je ouders en kind kunt motiveren hieraan te werken. Vervolgens behandelen we het bioritme en verstoringen daarvan. We gaan in op hoe je de bedtijden kunt aanpassen aan het bioritme en een bioritme zo nodig kunt verschuiven.

We starten met theorie en je werkt actief met voorbeelden uit je eigen praktijk.

Na afloop van deze module kun je:

 • de basisbeginselen van slaap toelichten.
 • verschillende slaapproblemen herkennen en passende adviezen geven.
 • je randvoorwaarden benoemen om te voorkomen dat een slaapprobleem een slaapstoornis wordt.
 • een verstoring in het bioritme herkennen en adviezen geven om het terug te draaien.
 • beslissen wanneer een doorverwijzing naar de kinderarts of slaapcentra nodig is.

Voor wie

Jeugdartsen (ook artsen in opleiding), jeugdverpleegkundigen en huisartsen.

Toelatingseis

Hbo werk- en denkniveau.

Docenten

 • Arina de Vries, GZ-psycholoog & Somnoloog, Eigenaar Psychologiepraktijk Slaaplekker.
 • Laury Quaedackers, GZ-psycholoog & Somnoloog.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische terugkomdag – Praktijkopleiders ITM

Datum: 8 jun '23

In het kort

De meeste aios doorlopen hun opleiding succesvol. Echter, het kan voorkomen dat een aios tegen zaken aanloopt, waarbij mogelijk stagnatie van de opleiding optreedt. In dergelijke gevallen, waarbij vragen spelen over de geschiktheid voor de opleiding van de aios, kan een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT) ingezet worden.

Wat je leert

Geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT)

Dit GBT-traject dient als hulpmiddel om de aios over de streep van de opleiding te trekken. Wat houdt het GBT-traject precies in? Hoe herken je signalen als praktijkopleider? Wanneer zet je het in? En waar moet je dan allemaal aan denken? Dit zijn relevante vragen die we tijdens de terugkomdag bespreken.

Na afloop van deze module:

 • ben je bekend met de infographic ‘geïntensiveerd begeleidingstraject bij de NSPOH’.
 • weet je wat argumenten zijn om een GBT-traject in te zetten.
 • ben je je bewust van wat nodig is als professional om een GBT-traject te begeleiden.

Voor wie

Praktijkopleiders van aios infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde (ITM).

Docenten

Opleiders NSPOH van de opleiding ITM, Kyra Maetzdorf, Ingrid Snijdewind en Ans van Lier.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Informatiebijeenkomst 1e en 2e fase opleiding Maatschappij + Gezondheid

Datum: 16 mei '23

In het kort

Twee keer per jaar kun je via Arts M+G solliciteren naar een opleidingsplek voor de eerste fase profiel jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde, donorarts en voor de tweede fase opleiding arts maatschappij + gezondheid.

Daarnaast kun je je bij de NSPOH ook inschrijven voor de opleiding arts beleid en advies en arts medische indicatiestelling.

Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt voordat je besluit te solliciteren en je aan te melden. Misschien twijfel je of je voldoende ervaring hebt of heb je nog vragen over de opleiding. Daarom organiseren wij een open avond, online.

Informatiebijeenkomsten over andere opleidingen

Heb je belangstelling voor de opleiding vertrouwensarts of de opleiding forensisch arts? Voor deze opleidingen organiseert de NSPOH afzonderlijke informatiebijeenkomsten. Zie de kalender met informatiebijeenkomsten.

Docenten

Aanwezig om je te informeren en al je vragen te beantwoorden tijdens deze bijeenkomst zijn:

 • opleiders van TNO en NSPOH
 • praktijkopleiders
 • aios van de verschillende opleidingen

Programma

 • 19:30 – 19:45 uur: korte uitleg over opleidingen in online vergaderruimte.
 • 19:45 – 21:00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden voor de open avond kan via de inschrijfknop rechts. De open avond vindt plaats via Zoom. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail.

Zoom

In de digitale leeromgeving MijnNSPOH vind je bij het rooster en de agenda de zoomlink, door deze achter de inlog van MijnNSPOH te plaatsen is er een extra beveiliging. Je kunt inloggen met hetzelfde account dat je hebt gebruikt om je in te schrijven.

Bovendien kun je in deze leeromgeving nu al vragen stellen, als je die hebt. Dan zorgen we ervoor dat ze aan bod komen tijdens de bijeenkomst.

Meld je aan!

Wij hopen je te zien

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en straling

Datum: 2 mei '23

In het kort

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico’s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu & gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent.

Wat je leert

Waar en hoe word je blootgesteld aan elektromagnetische velden en straling? Bekende bronnen zijn mobiele telefonie en hoogspanningslijnen, maar ook over wifi maken mensen zich nogal eens zorgen voor hun gezondheid. Wat is bekend over gezondheidsrisico’s van deze relatief nieuwe technieken en hoe ga je om met onzekerheden in onderzoek bij de beoordeling van gezondheidsrisico’s in de praktijk? We besteden aandacht aan het voorzorgsprincipe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het soort vragen dat de GGD krijgt.

Ter voorbereiding neem je één casus over elektromagnetische velden of straling en gezondheid mee ter bespreking.
Vooraf bekijk je de website van het Kennisplatvorm Elektromagnetische velden (EMV).

Na afloop van deze module:

 • ben je bekend met het begrip elektromagnetische velden in brede zin, de bronnen in de leefomgeving en de relevantie voor de gezondheid.
 • ken je de basisprincipes van beoordeling van gezondheidsrisico’s. V
 • ken je mogelijkheden om blootstelling aan elektromagnetische velden en straling te beperken.
 • heb je geoefend aan de hand van casuïstiek om in de praktijk gezondheidsrisico’s te beoordelen en hierover te adviseren aan burgers en gemeentes.

Voor wie

Voor de verpleegkundige medische milieukunde, adviseur medische milieukunde en de arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de advisering bij elektromagnetische velden en de beoordeling van elektromagnetische velden als gezondheidsrisico.

Docent

De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 9,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Omgaan met onverklaarbare lichamelijke klachten

Datum: 2 mei '23

In het kort

Onverklaarbare lichamelijke klachten komen regelmatig bij medewerkers medische milieukunde als mensen vermoeden dat er een hun klachten te wijten zijn aan milieufactoren. Dit kan vaak niet aannemelijk gemaakt worden. Dit maakt het nogal eens lastig om mee om te gaan. Hoe blijf je professioneel in gesprek? Je leert het in deze praktische module Omgaan met onverklaarbare lichamelijke klachten.

Wat je leert

Professionals zijn geneigd oplossingsgericht te werk te gaan. Methodiek: een analyse van het probleem, het stellen van een diagnose, de formulering van beleid. Maar voor sommige problemen wordt de oorzaak niet eens gevonden. In deze workshop neem je je eigen valkuilen als hulpverlener onder de loep en krijg je handvatten om in gesprek te blijven in situaties waarin gezondheidsklachten niet of onvoldoende objectiveerbaar worden toegeschreven aan milieufactoren.

Voorbereiding

Bereid een casus voor uit je praktijkperiode bij de GGD waarin je je als professional voor een dergelijk moeilijk oplosbaar probleem gesteld voelde. Schrijf hiervan uit voor de bijeenkomst: de gebeurtenis, je gedachten en je emoties daarbij). De schrijfopdracht behoeft niet te worden ingeleverd; we gaan het aldus verkregen materiaal – wat gebeurde er? Wat dacht ik? Wat voelde ik? –samen bespreken.

Na afloop van deze workshop …

herken je situaties waarin onverklaarbare gezondheidsklachten een rol kunnen spelen en heb je een start gemaakt met professionele gespreksvoering hierover.

Voor wie

Verpleegkundigen, adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met vragen over gezondheidsklachten die toegeschreven worden aan factoren in de leefomgeving (bijvoorbeeld laagfrequent geluid, antennes).

Toelatingseis

Dit onderwijs is geschikt voor medewerkers die in hun werk een aantal maal de situatie zijn tegengekomen van blijvende lichamelijke klachten die ten ontrechte worden toegeschreven aan het milieu.

Docent

Dhr. Dr. L.W.J (Wim) Labree, gezondheidswetenschapper en psycholoog. Huisartsgeneeskunde, UMCG.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Toxicologie voor de medische milieukunde risk assessment

Datum: 2 mei '23

In het kort

Deze scholing geeft je handvatten om een toxicologische beoordeling te maken van stoffen binnen de setting van de medische milieukunde zoals bij een GGD. De module is een vervolg op de module ‘basisprincipes toxicologie’.

Wat je leert

In hoeverre spelen gezondheidskundige afwegingen een rol bij de totstandkoming van normen?

Deze module is gericht op normen voor blootstelling van omwonenden aan toxische stoffen. Om een veilige productie en toepassing van chemische stoffen te waarborgen, worden normen afgeleid om blootstelling aan chemische stoffen te reguleren. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de maximale luchtconcentratie van chemische stoffen op de werkplek en voor wat we dagelijks bijvoorbeeld via ons voedsel en drinkwater innemen. Je leert in hoeverre gezondheidskundige afwegingen een rol spelen bij de totstandkoming van normen. Daarnaast wordt middels opdrachten aandacht besteed aan het gebruik van normen in de praktijk om een risicobeoordeling uit te voeren. Welke conclusies kun je trekken als een norm is overschreden en welke niet? Wanneer is er sprake van een gezondheidsrisico?

Materiaal en voorbereiding

Het volgende materiaal wordt gebruikt in de module (zorg dat je daar toegang toe hebt):

 • e-learning ToxTutor (zorg dat je een account hebt).
 • Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment. Dit is eventueel te vervangen door Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology.

Er is voorafgaande aan de module geen voorbereiding nodig.

Na afloop van deze module:

 • ken je de totstandkoming van de normen en onzekerheden van een risicobeoordeling.
 • weet je welke normen je kunt gebruiken voor het schatten van gezondheidsrisico’s en met welke onzekerheden je rekening moet houden.
 • heb je inzicht in de stappen hoe in de praktijk te komen tot een toxicologische risicobeoordeling.
 • weet je onderscheid te maken in je beoordeling voor kort- en langdurende blootstelling.
 • ken je informatiebronnen/databases die behulpzaam kunnen zijn bij de risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen. Er wordt verwacht dat je voorkennis hebt van de basisprincipes van toxicologie.

Toelatingseis

Deze module heeft een intermediate niveau. Er wordt verwacht dat je de begrippen uit de module basisprincipes toxicologie beheerst: toxicolinetiek, toxicodynamiek, dosis-responscurves, relatie met en zonder drempelwaarde, gevaaridentificatie, opname en verdeling van een stof in het lichaam.

Docenten

 • Ir. P.M.J. (Peter) Bos, Senior risicobeoordelaar RIVM, Bilthoven.
 • D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts M+G medische milieukunde | Toxicoloog (ERT) | gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Refereeravond Forensische geneeskunde

Datum: 15 feb '23

In het kort

Wil jij op de hoogte blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied Forensische Geneeskunde? Of wil je zelf een artikel kritisch beschouwen en presenteren (optioneel)? Meld je dan aan voor de refereeravonden van de opleiding Forensische geneeskunde.

Wat je leert

Het vak forensische geneeskunde staat niet stil. Er wordt door verschillende promovendi, wetenschappers en forensisch artsen aan divers wetenschappelijk onderzoek gewerkt, waaronder het postmortaal interval, waterlijken, overlijden in detentie en het juridisch kader. Voor het werk van de forensisch arts is het van belang op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Zowel om de kennis in te kunnen zetten in de praktijk als om bestaande kennis kritisch op waarde te kunnen schatten.

Tijdens de refereeravonden verzorgen aios forensische geneeskunde een referaat bondige mondelinge presentatie over een wetenschappelijk artikel. Na elk referaat is er ruimte voor discussie.

We nodigen professionals in de forensische geneeskunde van harte uit om ook een referaat te houden om met elkaar de verbinding tussen het veld en de opleiding te versterken en wetenschappelijke kennis nog meer te verdiepen.

Ben jij zelf geïnteresseerd om een referaat te houden? Schrijf je dan in voor de refereeravond en maak je belangstelling kenbaar door een mail te sturen naar fg@nspoh.nl. Vervolgens ontvang je extra informatie over het houden van een referaat.

Na afloop van deze refereeravond

 • kun je resultaten vanuit de literatuur terug vertalen naar de praktijk.
 • kun je eerder uitgevoerd onderzoek bediscussiëren.
 • kun je een waardevolle bijdrage leveren aan een wetenschappelijk gesprek.

Indien je zelf een referaat houdt:

 • kun je een onderbouwde methodiek inzetten voor het beoordelen van door jou gevonden wetenschappelijke literatuur.

Voor wie

Forensisch artsen en anios forensische geneeskunde.

Docenten

De refereeravonden worden begeleid door Cécile Woudenberg of Peter Letmaath, beide instituutsopleiders bij de NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.