030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

NSPOH Avondacademie – Armoede in de spreekkamer

Datum: 4 jul '24

In het kort

De cijfers over armoede in Nederland liegen er niet om. Maar laten we eens verder kijken dan de cijfers: naar de mens die tegenover ons zit in de spreekkamer. Wat gaat er in hen om? Hoe start je een gesprek over armoede? En wat voor hulp kun je hen bieden?

Wat je leert

Inhoud

De tweede editie van de NSPOH Avondacademie staat volledig in het teken van alles wat cijfers je níet vertellen over armoede. We starten de avond met het openhartige en eerlijke verhaal van een ervaringsdeskundige. Hij vertelt hoe het is om dagelijks in armoede te leven, hoe het zorgsysteem hem heeft opgevangen en wat we beter anders hadden kunnen doen. Vervolgens diepen we het thema armoede uit. Arts M+G Igor van Laere legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wat de levenslange invloed is van armoede en stress op de gezondheid. Je krijgt tips over hoe je signalen van armoede herkent bij mensen in je spreekkamer. We doen korte oefeningen over hoe je een gesprek hierover kunt beginnen en je leert over het beschikbare hulpaanbod.  

Eén van de belangrijkste drijfveren achter de Avondacademie is het samen willen brengen van de verschillende professionals werkzaam binnen de sociale geneeskunde. Van jeugdarts tot bedrijfsarts en van praktijkondersteuner verzekeringsarts tot arts medische milieukunde, om zo disciplinair overstijgend samenwerken te bevorderen.  

Soort scholing

Verhalen, kennisoverdracht, (gewetens)vragen en korte opdrachten wisselen elkaar af tijdens dit 1,5 uur durende online-programmaUiteraard is er ruimte om vragen te stellen via de chat.  

Na afloop van deze module kan je

 • de relatie tussen armoede, stress en gezondheidsuitkomsten uitleggen aan de hand van praktijkvoorbeelden; 
 • signalen van armoede herkennen bij mensen in je spreekkamer; 
 • hulpzinnen inzetten om het gesprek over armoede te starten. 

Voor wie

Alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidzorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde.

Docent

Dr. Igor van Laere, arts M+G en straatarts, gepromoveerd op sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid in Amsterdam en coördinator van de Nederlandse Straatdokters Groep. 

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving, ontvang je jouw betalingsbevestiging. 
 • De scholing vindt plaats via Zoom. Je ontvangt de Zoom-link een week voorafgaand aan het onderwijs.  
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld. 
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.   

De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Zingeving en positieve gezondheid

Datum: 19 jun '24

In het kort

Zingeving is de meest gezondmakende kracht.’ aldus Machteld Huber.

Het belang van zingeving voor je gezondheid wordt nog weleens onderschat. Maar aandacht voor wie je bent, waar je voor staat en waar je “zin” vindt ligt aan de basis van je “zijn”. En dan hebben we het ook over je “zijn” als professional.
In twee dagen leer je het begrip ‘zingeving’ praktisch te maken voor jou als professional maar ook bespreekbaar te maken met je cliënten, waardoor zij meer grip krijgen op hun eigen gezondheid.

Wat je leert

Inhoud

In deze module ga je even terug naar je basis, je professionele identiteit: wat is de betekenis van je werk, wat is het doel, wat zijn de kaders ervan, met welke vragen loop jij rond? Ben je in staat je gedachten over zingeving te formuleren, dan vergroot je je weerbaarheid en veerkracht. Bij jouzelf en bij je patiënt.

Aan de hand van talloze praktische voorbeelden leer je over de verschillende vormen van zingeving, en over zingevingssferen en trainingssferen. Ook krijg je zicht op zingeving op de lange- en korte termijn, op egocentrische vormen van zingeving en altruïstische. Zo krijg je handvatten om met zingeving aan de slag te gaan.

Soort scholing

De docent, Peter Henk Steenhuis, kan waanzinnig schrijven maar is ook een boeiend spreker en kan verhalen vertellen zodat ze tot de verbeelding spreken. Op deze manier neem je de theorie tot je en wordt dit afgewisseld met interactieve werkvormen.

Na afloop van deze module

 • Kan je uitleggen waarom aandacht voor zingeving van belang is wanneer we het hebben over gezondheidsbevordering, het aanmeten van een gezonde leefstijl;
 • Kan je de verschillenden vormen van zingeving toelichten;
 • Kan je in eigen woorden vertellen hoe zingeving onderdeel uitmaakt van jouw professionele identiteit;
 • Ben je in staat om zingeving zelf ter sprake te brengen in je professionele rol;
 • Kan je uitleggen waarom zingeving een essentieel onderdeel is van positieve gezondheid.

Voor wie

Professionals in de sociale geneeskunde. Alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. Dit zijn dus o.a. artsen M&G, verpleegkundigen JGZ/AGZ, bedrijfs- en verzekeringsartsen, Arbo verpleegkundigen, POB.

Docenten

Peter Henk Steenhuis, journalist en schrijver.

Toelatingseisen

Post HBO of WO.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT)

Datum: 11 jun '24

In het kort

De BFMT fungeert als een referentiekader voor het opsporen van motorische ontwikkelingsproblemen. Net als het van Wiechenonderzoek is het geen screenings of diagnostisch instrument. De BFMT is sinds november 2019 de landelijke jeugdgezondheidszorg (JGZ)-standaard voor het motorisch ontwikkelingsonderzoek van kleuters. Het maakt onderdeel uit van de nieuwe JGZ richtlijn Motorische Ontwikkeling. Deze richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de JGZ over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0-18 jaar.

Wil je het motorisch ontwikkelingsonderzoek bij kinderen van 5-6 jaar met de BFMT goed leren uitvoeren en begrijpen waarom je doet wat je doet? Volg dan deze scholing van 1,5 dag.

Wil je leren met welke didactische tools je je collega’s kunt trainen in de BFMT? Volg dan de uitgebreide module van vier dagdelen in plaats van drie dagdelen. Volg dan de Train-de-trainer Baecke-Fassaert motoriek test.

Wat je leert

Tijdens het eerste dagdeel verdiep je je in de basis: wat, wie en hoe? Er wordt uitgelegd wat het doel van de BFMT is en waarom we deze test uitvoeren in Nederland. We gaan uiteraard ook in op de lege artis uitvoering van de BFMT, met handige tips en tricks voor uitvoer bij onder andere moeilijke doelgroepen. Hoe zorg je dat het onderzoek bij elk kind lukt? Daarnaast besteden we aandacht aan het bredere beeld: hoe kijk je naar het totaalplaatje van het kind dat voor je zit en naar wie verwijs je door indien nodig.

Bij het tweede dagdeel starten we met een wetenschappelijk kader, welk onderzoek is er gedaan en wat weten we over de onderbouwing van deze test? En wat betekent dit voor de duiding van de testuitkomsten? Kun je op basis van de BFMT wel een goede uitspraak doen over het motorisch functioneren van een kind?

We plaatsen de BFMT in een breder kader dan alleen een verplicht onderdeel van de PGO. Door informatie te kennen over de samenhang tussen een motoriek en andere ontwikkelingsgebieden kun je als zorgprofessional het belang van de motorische ontwikkeling in een breder perspectief zien. Dit helpt in het onderbouwen van adviezen die gegeven worden als de motoriek anders verloopt dan gemiddeld.

Tot slot wordt er ingegaan op een aantal bijzondere testuitslagen. Wat kun je doen als een kind alles nét wel of nét niet kan? Wat zijn nu de typische opmerkelijkheden die makkelijk over het hoofd gezien worden? Wie kun je inschakelen bij welke vragen?

Dagdeel 3 gaat dieper in op specifieke doelgroepen waarbij de motorische ontwikkeling anders kan verlopen. Welke signalen in de observatie van de motoriek zou je kunnen zien, en bij welke kenmerken zou je dat bijvoorbeeld kunnen zien? En waarom is vroegsignalering van mogelijke afwijkende ontwikkeling juist bij deze doelgroepen zo belangrijk?

Na afloop van deze module

 • kun je benoemen wat de BFMT is en uitleggen waarom we deze test gebruiken in Nederland.
 • kun je het onderzoek lege artis uitvoeren.
 • kun je uitleggen welke tools je kunt inzetten om te zorgen dat het onderzoek bij elk kind lukt.
 • kun je uitleggen hoe het onderzoek zich verhoudt tot de andere tools in de JGZ.
 • heb je kennis van theorie betreffende de motorische ontwikkeling.
 • weet je de sterke en zwakke punten van de BFMT.
 • kun je opgedane kennis over de BFMT en motoriek meewegen in de duiding van de BFMT en hiermee een onderbouwde uitspraak doen richting ouders over de uitslag van de BFMT.
 • kun je een onderbouwd vervolgplan opstellen, wanneer de motoriek meer aandacht behoeft.
 • kun je benoemen welke kenmerken in de algemene observatie van motoriek en de afname van de BFMT je kunnen helpen in het signaleren van mogelijk bredere problematiek.
 • kun je uitleggen waarom vroeg signalering belangrijk is voor deze doelgroep.
 • kun je bij verdenking op pathologie of reeds gediagnostiseerde pathologie, een onderbouwd advies geven om de motorische ontwikkeling te ondersteunen.

Voor wie

Jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen, die de Baecke-Fassaert motoriek test in de praktijk brengen.

Docenten

 • Ellen Rietveld. Via haar masterthesis voor kinderfysiotherapie raakte zij betrokken bij het onderwijs over de BFTM. Nu werkt ze 3 dagen pw als kinderfysiotherapeut bij een eerstelijnspraktijk in de Drechtsteden. In haar lessen kijkt ze graag vanuit haar vakgebied naar motoriek. Naast de theorie komen ook haar ervaringen vanuit de praktijk aan bod. Van elkaar leren vindt ze leuk.
 • Hetty Gorter. Leren kijken naar bewegen van kinderen is één van haar passies als ervaren kinderfysiotherapeut. Ze heeft bijna 45 jaar gewerkt bij het Revalidatiecentrum het Roessingh en hield zich dagelijks bezig met het beoordelen van afwijkingen in de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen, signaleren van pathologie en reeds gediagnosticeerde pathologie. Als docent geeft ze haar kennis graag door aan JGZ-professionals zodat ouders en kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidskundige beoordeling van luchtverontreiniging door fijnstof

Datum: 29 mei '24

In het kort

Fijnstof vormt een belangrijk risico voor de volksgezondheid, de bronnen zijn divers. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid en wat zijn opties voor preventie?

Wat je leert

Inhoud

Via de lucht worden we blootgesteld aan een groot scala aan stoffen. Grofweg kun je onderscheid maken in kortdurende piekblootstelling en langdurige grootschalige blootstelling. Het kan daarbij gaan om identificeerbare chemische stoffen, enkelvoudig of als mengsel of om (ultra)fijne stofdeeltjes waaraan organische of anorganische chemische stoffen gehecht zijn. In de klinische praktijk zal fijnstof zelden als ziekteoorzaak gesteld worden. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid?

In de ochtend zullen verschillende componenten, de bronnen, gezondheidseffecten en ziektelast, onderzoeksmethoden en mogelijke interventies van en voor luchtverontreiniging behandeld worden.

In de middag ga je oefenen met de systematiek van het beoordelen van luchtkwaliteit als risico voor de gezondheid van omwonenden. In dit onderdeel wordt ingegaan op het wettelijke kader, het schone lucht akkoord (SLA), de Omgevingswet, het GGD advies en maatregelen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de componenten (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet, specifieke afkomstig van verkeer en veehouderij. Aan de hand van een aantal casussen voer je een risicobeoordeling uit. Verder kun je de impact van interventies beoordelen.

Soort scholing

Presentatie, casuïstiekbespreking en oefeningen.

Na afloop van deze module

Na afloop ben je bekend met fijnstof en gezondheid in brede zin. Je kent veel voorkomende bronnen en verspreiding en gezondheidseffecten. Je bent bekend met de metingen van luchtkwaliteit en hebt kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksmethoden voor het kwantificeren van de relatie tussen fijnstof en gezondheid.
Ook kun je een risicobeoordeling uitvoeren voor niet-complexe situaties van luchtverontreiniging door (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet. Je kent het onderscheid tussen wettelijke en gezondheidskundige advieswaarden en weet deze adequaat toe te passen. Ook heb je inzicht in mogelijkheden om blootstelling aan luchtverontreiniging te verlagen. Verder ken je de mogelijkheden om gemeenten op adequate manier te adviseren in hun luchtkwaliteitsbeleid en burgers te adviseren door wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het beoordelen van en adviseren over gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan fijnstof.
Er wordt verwacht dat je enige ervaring hebt op dit gebied (1-2 jaar) en bekend met algemene principes van de epidemiologie. Dit onderwijs maakt deel uit van de opleiding tot arts medische milieukunde. Het aantal plaatsen voor externen is beperkt.

Docenten

Dhr. Dr. ir J. (Jeroen) de Hartog, adviseur milieu & gezondheid, GGD Utrecht

Toelatingseisen

Voorbereiding
Ter voorbereiding lees je de GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid van het RIVM, hoofdstuk 1 t/m 3 (tot en met pagina 58).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Training begeleidingsvaardigheden voor supervisoren

Datum: 1 mei '24

In het kort

Begeleid je als supervisor een aios bedrijfsgeneeskunde? Volg dan deze tweedaagse training. Hiermee voldoe je aan de scholingseis van de NVAB en krijg je de nodige handvatten om samen met de praktijkopleider de aios goed op te leiden. En wil je daarna zelf ook erkend praktijkopleider worden? Dan heb je de mogelijkheid om met vrijstellingen aan die opleiding deel te nemen.

Wat je leert

Superviseren is een belangrijke taak die aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Om supervisoren voor deze taak toe te rusten is deze tweedaagse training ‘Begeleidingsvaardigheden’ ontwikkeld. De NVAB verwacht dat iedere bedrijfsarts, die als supervisor van een aios bedrijfsgeneeskunde optreedt, vóór 1 januari 2027 de tweedaagse didactische scholing heeft gevolgd.

Deze training is voor een belangrijk deel vergelijkbaar met het eerste deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je ontvangt informatie over het Landelijk Opleidingsplan (LOP) en de Kritische beroepsactiviteiten (KBA’s). Je oefent met praktijktoetsen. Je leert hoe je een goed start- en begeleidingsgesprek voert. Je krijgt een goed beeld van het verschil tussen feedback en sturing. In deze training komt de samenwerking tussen praktijkopleider en supervisor ook aan de orde. Na deze training kun je als supervisor de aios in lijn van de opleiding begeleiden en ook de nodige terugkoppeling verzorgen aan de praktijkopleider en voldoe je als supervisor aan de aios van de NVAB.

Wil je verder gaan om erkend praktijkopleider te worden? Dan voer je enkele aanvullende opdrachten uit en start je binnen twee jaar na het afronden van deze tweedaagse met het tweede deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je kunt, met inachtneming van de overige vereisten van de RGS, je erkenning als praktijkopleider aanvragen vanaf de eerste dag van dat tweede deel.

Na afloop van deze tweedaagse scholing

 • ben je bekend met de hoofdlijnen van de opleiding van de aios en weet je waar je de praktijktoetsen kunt vinden;
 • weet je hoe je een startgesprek en een begeleidingsgesprek voert met de aios;
 • weet je hoe je goede feedback geeft en wat het verschil is met sturing;
 • weet je hoe je de beoordeling van de aios door de praktijkopleider optimaal kunt ondersteunen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • N.J.Th. (Col) Prevoo, psycholoog, zelfstandig trainer bij Klotz, Schouten en Prevoo, opleider/adviseur NSPOH. Als docent betrokken bij opleidingen voor aios en voor opleiders.
 • M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch. Vanuit haar bedrijf Reflaction verzorgt zij bij de NSPOH allerlei modules, bijvoorbeeld over leiderschap, veranderkunde en samenwerking. Daarnaast is ze trainer bij de basisopleiding en didactische scholingen voor praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde.
 • Een bedrijfsarts praktijkopleider.
 • J.J. (Jelle Jan) de Schipper, onderwijskundige adviseur bij de NSPOH. Jelle Jan is gezondheidswetenschapper en opleidingskundige en is coördinator van de teams ‘Scholing praktijkopleiders’ en‘Leren en Ontwikkelen’.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je geregistreerd bedrijfsarts bent en met een praktijkopleider begeleiding geeft of gaat geven aan een aios bedrijfsgeneeskunde. De randvoorwaarden in de organisatie (tijd, akkoord werkgever) moeten zodanig zijn dat het voor jou mogelijk is deze training af te ronden.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

EASOM Summer School

Datum: 25 apr '24

Registration

There are three ways to register for the EASOM event. Please click one of the following links that applies to your position:

Planetary health in teaching occupational medicine​

Planetary health (PH) has emerged as a new discipline to safeguard our planet in response to climate change, to limit our detrimental interaction with the surrounding ecosystem, and to protect the lives of all with an intergenerational responsibility. The role of education is central to this aim by developing not only the basic and contemporary understanding of PH, but also by advancing self-reflection towards the wider society and a recognition of the instrumental contributions of others.

Therefore, incorporating PH in the education system for all disciplines is a crucial footstep to obtain the change. Experts strongly argue for a robust foundation for planetary health education addressing all healthcare disciplines involved to make it sustainable and widely acceptable [1].

Health professions education must equip undergraduates, and those already qualified, with the knowledge, skills, values, competence and confidence they need to sustainably promote the health, human rights and well-being of current and future generations, while protecting the health of the planet [2].​

Learning goals

The 23rd EASOM Summer School 2024 explores the opportunities and challenges in teaching PH in Occupational Medicine. By the end of this Summer School, you will be able to:​

​Understand the principles of planetary health and recognizes its relevance to Occupational Medicine: ​

 • Identifying occupational risks and planetary health impacts (such as exposure to hazardous substances, resource-intensive production processes and waste management practices)​
 • Understanding how the major environmental challenges (climate change, pollution) affect worker’s health​
 • Promoting sustainable work practice​

Implement the principles of planetary health into the existing education program of Occupational Medicine and design a teaching program on applying planetary health principles within Occupational Medicine.​

For whom is the EASOM event?

This international congres is intended for: ​

 • Occupational physicians​
 • Occupational physicians working as a practise trainer​
 • Doctor in training as a occupational physician

Program

The EASOM Summers School takes place from August 29-31th. Click here to see the full program.
Do you need help with your registration? Click here for instructions.

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Location

KIT Institute
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

Click here for the transport options for the EASOM Summer School Congress.

Sponsors

Ioniserende straling

Datum: 15 apr '24

In het kort

Dit is een 2-daagse module die deel uitmaakt van de opleiding tot arts medische milieukunde. Je leert over verschillende soorten straling, relevante bronnen voor de publieke gezondheid en de organisatiestructuur voor stralingsincidenten. Je oefent met een aantal scenario’s.

Wat je leert

Artsen en adviseurs werkzaam in de medische milieukunde en GAGS-en kunnen in hun werk te maken krijgen met vraagstukken over ioniserende straling en de mogelijke gezondheidseffecten ervan.

Omdat deze in de praktijk weinig voorkomen, is de eerste cursusdag geschikt als eerste kennismaking en basis voor vragen waar je in de praktijk van je werk mee te maken kan krijgen op gebied van gezondheidsaspecten van ioniserende straling en daarnaast te weten waar je voor meer informatie terecht kan.

In de tweede cursusdag maak je kennis met praktijkscenario’s en het netwerk van organisaties die zich bezig houden met incidenten met ioniserende straling, voorbereiding erop en landelijke adviezen over gezondheidskundige aspecten als besmetting en jodiumprofylaxe.

Soort scholing

Interactieve presentatie met scenariostudies.

Na afloop van de module

 • Ben je bekend met de kenmerken van verschillende soorten straling, dosis, risico en effecten op het menselijk lichaam, zowel in- als uitwendig.
 • Ken je de rol van de GGD/GAGS in advisering hierbij en risicoperceptie en risicocommunicatie specifiek bij dit onderwerp.
 • Ken je de landelijke organisatiestructuur omtrent stralingsincdenten.
 • Heb je geoefend met een aantal scenario’s.

Voor wie

GAGS in opleiding, artsen m+g werkzaam in de medische milieukunde en MMK-adviseurs.

Docenten

 • Dr. F.E. (Frans) Greven, toxicoloog ERT en GAGS |Coördinator Medische Milieukunde, GGD Groningen.
 • Astrid Spijkerboer, Stralingsbeschermingsdeskundige | CS Veiligheid, Arbo & Milieu (VAM) | Sanquin.
 • H.G.H.B. (Herman) Schreurs, MSHE | Hoofd afdeling Stralingsincidenten Monitoring en Advies, Centrum Veiligheid (VLH), RIVM.
 • Dr. R.B.T. (Robbert) Verkooijen, arts maatschappij en gezondheid (MMK), nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD), toxicoloog (ERT) | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht (NVIC).

Toelatingseisen

Voorbereiding
Als basiskennis, lees de Syllabus Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten, hoofdstukken 0, 1 en 6.

Optioneel
Lees hoofdstuk 7, 8 en 9 van de operationele handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Milieugerelateerde gehooraandoeningen

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderdeel is een medische toepassing van het onderwijs over gezondheidseffecten van geluid.. Wat zo vanzelfsprekend lijkt is dat zeker niet. Een luisterend oor kunnen bieden. Gehoord worden. Binnen de gezondheidszorg is het gesprek met de patiënten de manier waarop informatie en kennis gedeeld worden. Echter het gehoor kan in deze een beperking zijn die niet bewust opgemerkt wordt.

Wat je leert

Inhoud

Je kunt onderwijs volgen als bij- of nascholing. Dit onderwijs is ook een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G).

Centraal staat de klinische presentatie, beoordeling en aanpak van klachten van het gehoor en aanpalende organen die toegeschreven worden aan omgevingsgeluid. Aan de hand van een aantal casussen krijg je een beeld van de klinische benaderingswijze binnen de audiologische revalidatie.

Soort scholing

Presentatie met opdrachten aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van deze module

Na afloop heb je een beeld van de klinische presentatie en aanpak van klachten over het gehoor en wat een audiologisch centrum hierin kan betekenen. Hiermee heb je een basis om burgers en beleidsmakers te informeren over dit type meldingen in de publieke gezondheid.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de beoordeling van gehoorsproblematiek.

Docenten

 • Ir. DJWM (Dyon) Scheijen, klinisch fysicus – audioloog. Adelante, Hoensbroek

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de advisering over (milieu gerelateerde) gehoorproblematiek.

Voorbereiding
Er is geen voorbereiding nodig. Dit onderwijsonderdeel is geschikt voor medewerkers met een beperkte ervaring in de beoordeling en advisering van gehoorklachten.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden

Datum: 8 apr '24

In het kort

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico;s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu & gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent.

Wat je leert

Inhoud

Waar en hoe word je blootgesteld aan elektromagnetische velden en straling? Bekende bronnen zijn mobiele telefonie en hoogspanningslijnen, maar ook over wifi maken mensen zich nogal eens zorgen voor hun gezondheid. In dit onderwijs zal een toelichting gegeven worden op de natuurkundige achtergrond van het elektromagnetisch spectrum en toepassingen daarvan. De mogelijke effecten van ELF-EMV (elektriciteitsnet) en RF-EMV (draadloze communicatie) op de humane gezondheid worden toegelicht aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Speciale aandacht is er voor recente technische ontwikkelingen (5G, energietransitie), de adviezen van de Gezondheidsraad en huidig beleid met ihb aandacht voor het voorzorgprincipe. Tot slot zal ingegaan worden op het soort vragen dat de GGD krijgt.

Soort scholing

Presentatie over de achtergrond, gezondheidskundige risico’s en bespreken casuïstiek.

Na afloop van deze module

ben je bekend met het begrip elektromagnetische velden in brede zin, de bronnen in de leefomgeving en de relevantie voor de gezondheid.. Je kunt een schatting geven van gezondheidsrisico’s door elektromagnetische velden en hierover communiceren met beleidsmakers en burgers. Verder heb je kennisgemaakt met het kennisplatform elektromagnetische velden.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de advisering bij elektromagnetische velden.

Docenten

 • De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van electromagnetische velden als gezondheidsrisico.

Voorbereiding

Neem een casus mee met een vraag over elektromagnetische velden/straling. Iets wat speelt of gespeeld heeft in je werk of daarbuiten. Zoek informatie op de website van het Kennisplatform EMV&G over jouw casus.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidskundige beoordeling van omgevingsgeluid

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Wat je leert

Inhoud

Geluid is een bron van hinder en onafhankelijk daarvan een bron van gezondheidsverlies. De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes geluid, verschil fysisch verschijnsel en menselijke waarneming, veel gebruikte dosismaten, lichamelijke reactie op geluid, gezondheidseffecten, gezondheidskundige normen en advisering.

Soort scholing

In de ochtend is er een presentatie van de achtergrond, gezondheidskundige risico’s, de beoordeling en advisering van geluid als gezondheidsrisico.

In de middag gaan we met de fiets op pad om een aantal situaties betreffende omgevingsgeluid te bezoeken. Zorg dus dat je een (OV-)fiets ‘s morgens naar de GGD komt.

Na afloop van deze module

Na dit dagdeel onderwijs ben je op de hoogte en kun je werken met:

 • De basisprincipes van geluid en de voortplanting daarvan;
 • verschil in waargenomen en gemeten geluidssterkte;
 • gezondheidskundige effecten van blootstelling aan geluid;
 • verschillende dosis-respons curves tussen geluid en gezondheid;
 • de relatie tussen de gehanteerde normen en gezondheidskundige advisering.

Docenten

 • Mw.ir. R.(Rita) Slob, teammanager team Gezondheid&Milieu. GGD Rotterdam-Rijnmond.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van geluid als gezondheidsrisico.

Voorbereiding
Lees GGD-richtlijn Omgevingsgeluid en Gezondheid, hoofdstuk 1 en 3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.