030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus Print

In het kort

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je te maken met een complexe context die met de nieuwe akkoorden zoals IZA en GALA nog dichterbij komt. Daarnaast dien je over een breed werkveld een inhoudelijke koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. Wil je de inhoud én de breedte van de (samenwerkings-) partijen in korte tijd leren doorgronden? Doe dan deze module.

Wat je leert

Doorgrond de complexiteit van de public health op bestuurlijk niveau

Bijna vijftien procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) besteden we aan zorg. Ongemerkt werkt elke Nederlander één hele dag per week voor ‘de kosten van de zorg’. Die zorg zal steeds meer preventieve elementen in zich moeten hebben om ook voor de toekomst betaalbaar te blijven. Als directeur of manager in de (publieke) gezondheidszorg ben je één van de cruciale factoren die de noodzakelijke veranderingen teweeg moet brengen.

Deze module brengt je de inhoudelijke kennis om daarmee aan de slag te gaan. Het is een stoomcursus die zicht geeft op welke onderwerpen en ontwikkelingen nu actueel zijn. In acht avonden leer je de complexiteit daarvan te doorgronden. Na afloop weet je wat er speelt, welke valkuilen en kansen er liggen en welke contacten je daarbij vooruit kunnen helpen.

Als voorbereiding lees je de aanbevolen literatuur. Zo ben je in staat om met een goed gevoel te participeren in de discussie.
Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van het boek: Stronks K., Burdorf A. (red.) Volksgezondheid en Gezondheidszorg, 9e druk, 2021, Bohn, Stafleu, van Loghum, ISBN 978 90 368 2623 5.

De avonden vinden plaats tussen 17.00 en 21.00 uur. Er wordt een mix gemaakt van live- en online avonden. De live-avonden zijn volledig verzorgd met buffet.

Na afloop van deze module heb je kennis van de volgende onderwerpen:

 • complexiteit van oorzaken en gevolgen en hardnekkige problemen zoals sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) begrijpen en aanpakken.
 • inrichting en functioneren van ons zorgstelsel: welke kennis, welke adviesorganen en welke beleidsveranderingen spelen in de (publieke) zorg.
 • preventie en zorg: over de uitgaven, de opbrengsten en de afweging.
 • organisatie van de zorg voor jeugd en ouderen: over de transities  en de raakvlakken met publieke gezondheid.
 • infectieziekten: over de regionale en (inter)nationale infrastructuur voor infectieziektebestrijding.
 • illustratie en verdieping van lokaal gezondheidsbeleid via de inhoudelijke thema’s als roken, alcohol, overgewicht, depressie, chronische ziekten, dementie en gezonde leefomgeving.
 • de gezondheidstaken die raken aan veiligheid, zoals GHOR, forensische zorg en OGGZ/verward gedrag.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende landelijke opinieleiders en experts, zoals:

 • Prof. dr Karien Stronks, AMC/UvA
 • Prof. dr Niek Klazinga, OESO, AMC/UvA
 • Prof. dr Lex Burdorf, hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC Rotterdam
 • Dr René Groot Koerkamp, Zorgverzekeraars Nederland
 • Drs Ninette van Hasselt, programmahoofd Jongeren & Riskant Gedrag, Trimbos-instituut

Voor wie

Bestuurders, directeuren en managers met een nieuwe functie in de public health die hun kennis over public health op strategisch niveau op peil willen brengen of willen opfrissen.

Toelatingseisen

Academisch werk- en denkniveau.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,7.

Quotes docenten en deelnemers

prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus MC over Master Public Helath (MPH) NSPOH

Prof. dr. Alex Burdorf

hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC Rotterdam

“Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn weerbarstig. Eén van de belangrijkste factoren is betaalde arbeid. Gezondheid bepaalt deels of mensen werk vinden en werk behouden. Verlies van werk leidt tot gezondheidsproblemen en het starten met betaalde arbeid na langdurige werkloosheid leidt tot betere gezondheid. Voor mensen met chronische ziekten of een arbeidsbeperking is een integrale aanpak van re-integratie en zorg nodig. De publieke gezondheid moet (arbeids)participatie centraal stellen wil zij haar doelstellingen ten aanzien van het terugdringen van SEGV serieus nemen. Dat vraagt intersectoraal beleid, waarin de huidige kunstmatige verschillen tussen werk, zorg en preventie verdwijnen.”

Thieu Smeets

directeur GGD Brabant-Zuidoost

“Tijdens de Stoomcursus, managers verkennen publieke gezondheidszorg werd me echt duidelijk wat een breed veld de Publieke Gezondheidszorg beslaat. De combinatie van literatuur, publicaties, presentaties, verhalen uit de praktijk en dialoog zorgt voor een afwisselende manier van leren. Het gaf mij in korte tijd heel veel informatie, precies wat ik zocht.”

Wianne Brandt

Veilig Thuis Kennemerland

De verschillende onderwerpen in de stoomcursus lieten zien hoe moeilijk maar ook hoe belangrijk het is om niet uit te gaan van ‘one size fits all’. Het was daarmee een bevestiging dat de emancipatie van de uitvoering het verdient stevig doorgezet te worden. Dat lukt alleen met heldere beleidsuitgangspunten en gezamenlijke strategie, samen met onze partners zoals de gemeenten.”

Anja Koornstra

Opleider bij NSPOH en begeleider van deze module

Op de vraag waarom managers die nieuw zijn in de publieke gezondheid, deze scholing moeten volgen, zegt zij: “De breedte van ons werkveld is fascinerend, van de eerste 1000 dagen tot vitaal ouder worden en van zedenzaken tot financiering van de zorg. Het is heel fijn om in 8 avonden alles op een rij te krijgen. De inspirerende docenten en de groep van mede-managers met elk een eigen invalshoek geven ook een mooie verrijking van je netwerk.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.