030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Letsels en zedendelicten Print

In het kort

Geweld is van alle tijden, maar de maatschappelijke weerstand neemt gelukkig snel toe. Steeds meer slachtoffers doen aangifte. Politie en justitie gaan steeds vaker over tot vervolging. Hierbij is forensisch medische expertise onmisbaar. Werk je in de forensische opsporing en wil je meer weten over letsels en zedendelicten? Wil je leren hoe je een professionele letselrapportage opstelt? Doe dan deze vijfdaagse module.

Wat je leert

Over wonden, wondgenezing en letselverklaringen

De module ‘Letsels en zedendelicten’ is een verplicht onderdeel van de opleiding  forensische geneeskunde. Je kunt de module ook volgen als bij- en nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
De gevolgen van geweldplegingen lopen uiteen. Soms is letsel nauwelijks waarneembaar letsel, soms zijn er ernstige verwondingen met dodelijk afloop. Ook seksueel geweld heeft vaak grote gevolgen. Geweld is van alle tijden, maar de maatschappelijke weerstand neemt gelukkig snel toe. Steeds meer slachtoffers doen aangifte geweld- en zedendelicten. Politie en justitie gaan steeds vaker over tot vervolging. Hierbij is forensisch medische expertise onmisbaar.
Tijdens een forensisch medisch onderzoek brengt een arts het toegebrachte letsel in kaart. Daarnaast beoordeelt hij wat de lichamelijke (en eventuele psychische) gevolgen zijn voor de korte en lange termijn. Vanwege de strafrechtelijke context is nauwkeurige en correcte verslaglegging van de medische bevindingen cruciaal.
Deze module ‘Letsels en zedendelicten’ is gericht op verrijking van kennis over type letsels en wondgenezing. Ook train je je vaardigheden om een professionele letselrapportage op te stellen.
Ervaren forensisch artsen behandelen de leerstof in de vorm van presentaties en demonstraties. Zij bespreken de richtlijnen van de forensisch medische beroepsgroep. Ook komen actuele onderzoeksmethoden aan bod. Met behulp van veel beeldmateriaal leer je de verschillende soorten letsels herkennen en beschrijven.

Na afloop van deze vijfdaagse module:

  • weet je hoe geweld kan inwerken op het menselijk lichaam.
  • weet je hoe je aan het letsel herkent om welke vorm van geweld het gaat.
  • ben je bekend met zedenonderzoek en weet je hoe je een slachtoffer van een zedenmisdrijf medisch onderzoekt volgens de geldende normen.
  • weet je hoe je letsel objectief beoordeelt en beschrijft en hoe u een letselverklaring opstelt voor politie en justitie.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door forensisch artsen. Zij zijn gespecialiseerd in letselonderzoek bij slachtoffers van geweldpleging of bij slachtoffers van zedendelicten.

Voor wie

Forensisch artsen en professionals in de forensische opsporing, politie en officieren van justitie die werken met letsels en zedendelicten.

Ervaringen

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

  • “Goede praktijkvoorbeelden”
  • “Module heeft goede structuur”
  • “Prima module”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.