030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Klinische stage Bedrijfsarts & consulent oncologie Print

In het kort

Nu de behandelmogelijkheden verbeteren, keren meer (ex-)kankerpatiënten terug op de werkvloer. Maar hun begeleiding vereist maatwerk. Als bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) of klinisch arbeidsgeneeskundige bied je begeleiding bij revalidering en re-integratie van (ex)kankerpatiënten. Heb je de module Bedrijfsarts & consulent oncologie afgerond en wil je je kwalificeren als specialist in dit vakgebied? Doe dan deze klinische stage.

Wat je leert

Zelfstandig werken als bedrijfsarts & consulent oncologie

Deze module is het vervolg op de vijfdaagse module Bedrijfsarts & consulent oncologie. Samen vormen ze een basistraining, waarna je gekwalificeerd bent als bedrijfsarts consulent oncologie. Na dit traject kun je je ook vestigen in een oncologisch centrum of ziekenhuis.

Dit tweede deel van de basistraining bestaat uit een klinische praktijkstage van minimaal tien dagdelen, verdeeld over maximaal 6 maanden. Het doen van deze praktijkstage vereist een forse inspanning, een ondernemende geest en grote (eigen) tijdinvestering.

Je regelt zelf je stageplek- en plaats. Er zijn geen bijeenkomsten bij de NSPOH.

De stage vindt plaats in een poliklinische setting, waar je participeert in het multidisciplinaire oncologische team. Vooraf maak je een stageplan. Tijdens je klinische praktijkstage houd je spreekuren en geef je adviezen. Na afloop van de stage lever je een stageverslag in. Die is ondertekend met een verklaring door het ziekenhuis of oncologisch centrum.

Na een positieve stagebeoordeling ontvang je het certificaat ‘Bedrijfsarts & consulent oncologie’. Je kunt dit zelf opnemen in je dossier. Bijvoorbeeld als extra aantekening bij je herregistratie als bedrijfsarts, als een persoonlijke kwalificatie, of als deskundigheid. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten doet dit niet, want momenteel bestaat er (nog) geen erkenning met apart register voor de BACO of van het specialisme klinische arbeidsgeneeskundige.

Na afloop van de klinische stage:

  • heb je ervaring opgedaan als zelfstandig bedrijfsarts consulent oncologie in opleiding.
  • heb je spreekuren gehouden en adviezen gegeven vanuit een klinische setting en in samenwerking met een multidisciplinair oncologisch team.
  • heb je kennis, zelfvertrouwen en expertise ontwikkeld in het adviseren en begeleiden van (ex)kankerpatiënten bij revalidatie en re-integratie.

Docenten

Voor ondersteuning bij je stage kun je een beroep doen op de ervaren bedrijfsartsconsulenten die zich hebben verenigd als Platform binnen de Nederlandse Vereniging van Klinische Arbeidsgeneeskunde NVKA.

Voor wie

Deze klinische praktijkstage is bedoeld voor gemotiveerde, geregistreerde en ervaren bedrijfsartsen, die zich nader willen verdiepen in de klinische arbeidsgeneeskunde oncologie.

Toelatingseisen

  • Je bent geregistreerd als bedrijfsarts.
  • Je kunt het certificaat van de vijfdaagse module Bedrijfsarts & consulent oncologie overleggen.
  • Je hebt een goedgekeurd stageplan voor het zelfstandig realiseren van een poliklinische stage voor minimaal tien dagdelen in een ziekenhuis of oncologisch centrum.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.