030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie Print

In het kort

Kanker is emotioneel belastend voor werknemer en werkgever. Mensen zijn vaak lange tijd uit de roulatie. Als zij terugkeren in hun werk, vereist hun begeleiding maatwerk. Wil jij als bedrijfsarts & bedrijfsarts consulent oncologie (BACO), of als klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie (ex-)kankerpatiënten begeleiden in hun revalidatie en re-integratie? Doe dan deze vijfdaagse opleiding.

Wat je leert

Begeleid (ex-)kankerpatiënten bij revalidatie en re-integratie

Dit is het eerste deel van de opleiding tot bedrijfsarts en consulent oncologie. Na afronding kun je de klinische stage doen. Samen vormen ze een basistraining, waarna je gekwalificeerd bent als bedrijfsarts & consulent oncologie. Na dit traject kun je je ook vestigen in een oncologisch centrum of ziekenhuis. Het is mogelijk om alleen dit vijfdaagse traject te volgen. Echter, voor kwalificatie en vestiging in een oncologisch centrum of ziekenhuis is ook de klinische stage noodzakelijk.
Tijdens deze vijf dagen richten wij ons op de dagelijkse praktijk van multidisciplinaire zorg binnen de klinische oncologie. Het doel: bevordering van revalidatie en re-integratie van (ex)kankerpatiënten.
Het lesprogramma is breed en gevarieerd. Elke onderwijsdag heeft een specifiek aandachtspunt. De volgende onderdelen worden, in wisselende volgorde, behandeld:

Dag 1 – Behandeling van de (borst)kankerpatiënt

 • Inleiding en best practices bij behandeling van kanker
 • Klinische oncologie: behandelmethoden en radiologie
 • Bijwonen multidisciplinaire teambespreking als klinische les

Dag 2 – Revalidatie & nazorg

 • De rol van de oncologisch verpleegkundig specialist
 • Revalidatie bij lymfoedeem
 • Arbeidsrevalidatie en mogelijke interventies
 • Bijwonen multidisciplinaire teambespreking als klinische les

Dag 3 – Arbeid en psyche

 • Psychosociale oncologie en psychiatrische aspecten
 • De rol van psychosociale verpleegkundige en maatschappelijk werker
 • Bijwonen multidisciplinaire teambespreking als klinische les

Dag 4 – Praktijk van de bedrijfsarts consulent oncologie

 • De rol van de klinisch arbeidsgeneeskundige of bedrijfsarts consulent oncologie (BACO)
 • De richtlijn Oncologische Revalidatie en de Leidraad Blauwdruk Kanker en Werk
 • De rol van ‘job coach’ en re-integratiebegeleider
 • Samenwerken, verwijzen en adviseren
 • Toelichting op de eindopdracht

Dag 5 – Presentaties eindopdrachten

 • Bespreking en feedback eindopdrachten
 • Samenwerken, verwijzen en adviseren
 • Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek
 • Praktische zaken over het vervolg (Klinische stage).

Het onderwijs is interactief en resultaatgericht. Aan de hand van voorbeeldcasuïstiek en opdrachten oefenen en bespreken we scenario’s uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt je ondersteund met praktische tips van experts en collega’s uit een voorgaande groep bedrijfsarts consulenten.

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - NSPOH

Na afloop van deze vijfdaagse opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie:

 • heb je je verdiept in de klinische oncologie en best practice methoden voor diagnose en behandeling van kanker.
 • ben je bekend met effecten en complicaties van (poli-)klinische behandelprocessen.
 • ben je gespecialiseerd in begeleiding, revalidatie en re-integratie van (ex-)kankerpatiënten.
 • kun je de juiste balans vinden tussen belasting en belastbaarheid voor jouw cliënt.
 • kun je interventies toepassen om die balans te verbeteren, waarbij je werkt conform de richtlijn Oncologische Revalidatie en de Leidraad Blauwdruk Kanker en Werk.
 • kun je samenwerken in een multidisciplinair team.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • Dr. D.J. Bruinvels, bedrijfsartsconsulent oncologie Polikliniek Mens en Arbeid (NCvB/AMC)
 • F. Porte,oncologisch verpleegkundig specialist AVL Amsterdam
 • Miranda Sinneger, oncologisch fysiotherapeut en lymfoedeem specialist
 • Christien de Jong, klinisch psycholoog in Amsterdam
 • Mw. R. van Hummel, re-integratie begeleider bij Re-turn / Werkkracht na kanker
 • Mw. J. Kunst, oncologisch maatschappelijk werkster NKI-AVL; READE
 • Dhr. M. Stuiver, fysiotherapeut NKI-AVL; READE
 • Drs. Lilian Batenburg, bedrijfsartsconsulent kinderoncologie Maxima Medisch Centrum
 • Drs. Desiree Dona, bedrijfsartsconsulent Radboud UMC Nijmegen
 • Drs. Coby Oostveen, bedrijfsartsconsulent oncologie
 • Dr. J. Stouthard, internist – oncoloog NKI Amsterdam
 • Drs. M. Bakker, radiotherapeut AVL Amsterdam

Voor wie

Gemotiveerde, geregistreerde en ervaren bedrijfs- en verzekeringsartsen, verpleegkundig specialisten oncologie en arboverpleegkundigen, die zich nader willen verdiepen in de klinische arbeidsgeneeskunde oncologie.

Toelatingseisen

Afgeronde opleiding tot bedrijfsarts, verpleegkundig specialist oncologie of arboverpleegkundige.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2019 kreeg deze module van de deelnemers een 8,6.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.