030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Zij-instromers

Wat is een zij-instromer?

Een zij-instromer is een deelnemer die uit een gerelateerd vakgebied komt, maar niet de diploma’s heeft om in het nieuwe medische vakgebied aan de slag te gaan. Hij volgt daarom een medische vervolgopleiding, maar krijgt wel vrijstellingen.

Financiële aspecten van een opleiding bij zij-instromen

Voor de intake van een zij-instromer, die bestaat uit het opstellen en bespreken van het individuele opleidingsprogramma, worden kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de totale opleidingsprijs, wanneer je ook daadwerkelijk start met het opleidingstraject. De kosten van het gehele te volgen opleidingstraject hangen af van het individuele opleidingsprogramma.

Zie Toelichting op prijzen voor een te downloaden overzicht van actuele tarieven.

Duur van het opleidingstraject van een zij-instromer

De opleiding van een zij-instromer duurt minimaal één jaar en maximaal drie. De einddatum wordt gebaseerd op je vorige opleidingsduur  en de benodigde onderwijsonderdelen.

Procedure van aanmelding tot start bij een opleiding als zij-instromer

Ben je zij-instromer en werk je meer dan één jaar in het nieuwe werkveld? Werk je daarnaast in een erkende opleidingsinrichting en beschik je over een beoogd praktijkopleider? Meld je dan aan bij de NSPOH en maak je belangstelling als zij-instromer kenbaar. De NSPOH zal, vaak na een eerste telefonisch contact, een informatiepakket opsturen. Op basis daarvan kun je een inschatting maken van de benodigde competenties waarover je al beschikt. Op basis van deze inschatting wordt een eerste concept-individueel opleidingsprogramma (IOP) opgesteld door de NSPOH. Dit concept wordt vervolgens met jou en je opleider besproken. Uit dit overleg volgt het voorlopige individuele opleidingsprogramma.