030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Kindermishandeling en NODOK Print

In het kort

Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Ben jij een forensisch arts of andere medische professional en wil je jouw bijdrage leveren aan de strijd tegen misbruik en mishandeling? Wil je leren hoe je geweldsletsels bij kinderen kunt herkennen, beschrijven en registreren? En wat de NODOK-procedure inhoudt? Doe dan deze vierdaagse module.

Wat je leert

Over kindermishandeling en de NODOK-procedure

Deze module is onderdeel van de opleiding forensische geneeskunde binnen de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid. Ervaren forensisch artsen kunnen de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
Jaarlijks worden in ons land bijna 120.000 gevallen van mishandeling van kinderen gemeld. Grofweg omgerekend: in iedere schoolklas van 30 leerlingen zit één kind dat wordt mishandeld. Mishandeling kan bestaan uit fysiek of psychisch geweld. Maar ook uit verwaarlozing, of ‘opvoed-onmacht’ van ouders die niet weten hoe ze met hun kinderen moeten omgaan. Soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld van seksueel misbruik of als getuige van huiselijk geweld. Kindermishandeling kan zowel thuis als in de jeugdzorg plaatsvinden.
In deze module worden theoretische inleidingen afgewisseld met oefeningen en casuïstiekbespreking. We gaan dieper in op de soorten letsels die bij diverse soorten kindermishandeling worden gezien, maar ook op huidafwijkingen bij kinderen die soms voor mishandeling worden gezien. Ook behandelen we de NODOK-procedure: het Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak bij Overleden Kinderen en de laatste stand van zaken rond dit onderwerp.
Er wordt in deze module geleerd hoe een lijkschouw bij een kind dient te gebeuren en diverse doodsoorzaken bij kinderen worden besproken.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • ben je bekend met de epidemiologie van kindermishandeling, seksueel misbruik en de verschillende soorten letsel die hierdoor kunnen ontstaan.
  • kun je geweldsletsels bij kinderen herkennen én gestructureerd beschrijven en registreren.
  • ben je bekend met lijkschouw bij kinderen en de zogeheten NODOK-procedure.

Docenten

Het onderwijs wordt onder andere verzorgd door ervaren eerstelijns forensisch artsen, een forensisch arts gespecialiseerd in kinderen, een kinderarts en een forensisch radioloog.

Voor wie

Primair voor forensisch artsen die kindermishandeling onderzoeken. Ook geschikt voor artsen die werken bij ‘Veilig Thuis’, huisartsen en andere medisch specialisten, zoals kinder- en jeugdartsen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.