030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Interculturele communicatie bij verzuim en re-integratie Print

In het kort

Onze multiculturele samenleving vraagt om interculturele competenties, ook van jou. Wil je als arts beter zicht krijgen op de klachten van arbeidsongeschikte werknemers met een andere culturele achtergrond? Wil je weten welke factoren de communicatie beïnvloeden en wat de gevolgen daarvan zijn? Doe dan deze praktische module.

Wat je leert

Verbeter je interculturele competenties

De module is een onderdeel van de medische vervolgopleiding Bedrijfsgeneeskunde en aanbevelenswaardig voor deelnemers aan de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde. Je kunt deze module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Tijdens deze dag bespreken we ziekte, gezondheid en ziektebeleving in een culturele context. Verschillen en overeenkomsten komen aan bod, evenals het effect van de migratiegeschiedenis. Je krijgt inzicht in de invloed van laaggeletterdheid, laaggeschooldheid en gezondheidsvaardigheden. Daarnaast leer je welke factoren communicatie en interactieprocessen beïnvloeden. Tot slot krijg je praktische tips en technieken aangereikt. Zo kun je beter omgaan met interculturele verschillen.

In korte presentaties, discussies, casusbesprekingen, opdrachten en rollenspellen verken je je interculturele communicatiekennis en -vaardigheden. Samen discussiëren we over ervaringen en praktijkgevallen. Ook krijg je professionele feedback van de docent.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je meer inzicht in de cultuurafhankelijke factoren die invloed hebben op de beleving van ziekte en gezondheid.
  • heb je meer inzicht in de manier waarop mensen daarover kunnen of willen praten.
  • heb je handvatten om cliënten met een andere culturele achtergrond beter te begrijpen en beter met ze te communiceren.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de heer Kaveh Bouteh, senior adviseur en trainer bij Pharos. Dit landelijke kennis- en adviescentrum richt zicht op kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg. Zij richten zich op migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Voor wie

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (in opleiding of geregistreerd).

Toelatingseisen

Diploma basisarts

Ervaringen

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze module:

  • “Prettig om door zo’n enthousiaste docent met een brede achtergrond ingeleid te worden!”
  • “Veel vrije ruimte voor interactie, zo leren we ook veel van elkaar.”
  • “Over djinns en winti: de functie ervan en dat het mogelijk niet direct een uiting is van een psychose.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.