030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Forensisch arts als deskundige Print

In het kort

Als forensisch arts heb je te maken met speciale regels en richtlijnen om te voorkomen dat de kwaliteit van je beroepsuitoefening ter discussie staat. Wil jij leren werken volgens deze regels en richtlijnen? Wil je leren hoe je onderzoek doet, een expertiserapportage schrijft en optreedt als gerechtelijk deskundige? Doe dan deze vierdaagse module.

Wat je leert

Over regelgeving en hoe je optreedt als gerechtelijk deskundige

De module is een verplicht onderdeel van de opleiding  forensische geneeskunde. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Forensische geneeskunde ontwikkelt zich als een apart vakgebied met eigen normen, richtlijnen en protocollen. Amper tien jaar geleden was er weinig meer dan een leerboek en een 20-daagse cursus. Inmiddels zijn er dankzij inspanningen van de Vakgroep Forensische geneeskunde van GGD Nederland, het FMG en de KNMG tal van richtlijnen voor eerstelijns forensisch artsen.
Deze richtlijnen voorkomen dat de kwaliteit van jouw beroepsuitoefening als forensisch arts ter discussie komt te staan. Tijdens de module komen richtlijnen en de regelgeving dan ook uitgebreid aan de orde: met name hoe het strafrechtelijke deel van justitie werkt. Daarnaast bespreken we hoe de forensische geneeskunde in Nederland is georganiseerd. Welke registers voor forensisch medisch deskundigen zijn er? Wie mag als gerechtelijk deskundige optreden? En aan welke voorwaarden moet een expertiserapport voldoen? Veel forensisch artsen zien het optreden als deskundige voor een rechtbank als de ultieme vuurproef. Daarom wordt daar in deze module ruim aandacht aan geschonken. De leerstof wordt aangeboden via theoretische inleidingen, oefeningen en casuïstiekbespreking. De module wordt afgerond met een rechtbankexamen.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • ben je bekend met de regels en richtlijnen waarmee je als forensisch arts te maken krijgt.
  • weet je hoe je onderzoek uitvoert en rapporteert.
  • kun je professioneel optreden als gerechtelijk deskundige.

Docenten

Het onderwijs wordt onder meer verzorgd door forensisch artsen met ruime ervaring als gerechtelijk deskundige en door diverse sleutelfiguren in de rechtsgang.

Voor wie

Voor eerstelijns forensisch artsen (al of niet in opleiding). Ook voor ervaren forensisch artsen die nog geen ervaring hebben als deskundige in strafzaken is deze module zeer geschikt.

Toelatingseisen

Het hebben doorlopen van de (meeste van) de andere forensische modules.

Ervaringen

In 2017 kreeg deze module het cijfer 8,0.
100% van de deelnemers zou hem aanbevelen aan anderen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.