030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Capaciteitsorgaan adviseert: meer artsen infectieziektebestrijding en jeugdartsen

Datum: 10 dec '21

Het Capaciteitsorgaan adviseert VWS om het aantal opleidingsplaatsen voor de artsen Maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding & Jeugdartsen tussen 2021-2024 aanzienlijk uit te breiden.

(tekst gaat door onder afbeelding)

Bij de jeugdgezondheidszorg is er, gelet op de krappe arbeidsmarkt als gevolg van een toenemende gezondheidsproblematiek onder jongeren en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, grote urgentie om de opleidingsdoelstellingen voor de Artsen M+G/jeugdartsen bij te stellen.

Bij de artsen M+G/infectieziektebestrijding heeft de COVID-19 epidemie de al veel langer bestaande knelpunten in de infectieziektebestrijding uitvergroot. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering en een veranderend reisgedrag van mensen, dieren, producten en antibioticaresistentie vragen in toenemende mate om een geïntegreerde aanpak en meer Public Health expertise.

De NSPOH is als opleidingsinstituut voor de artsen maatschappij + gezondheid blij met de erkenning van het tekort aan opleidingsplaatsen in de betrokken sectoren. Samen met het werkveld gaat de NSPOH graag de uitdaging aan om te voldoen aan de bijgestelde opleidingsdoelstellingen.

Op 1 december 2021 werd het Capaciteitsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan, een tussentijds advies, is opgesteld op verzoek van het Ministerie van VWS naar aanleiding van ‘brandbrieven’ van begin 2021, waarin betrokken partijen in de sectoren het ministerie wijzen op een tekort aan opleidingsplaatsen.