030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiden van aios doen we samen

Datum: 29 jun '21

“Als praktijkopleider heb ik door de jaren heen al meerdere aios begeleid in hun opleiding tot jeugdarts. Aangezien de medische vervolgopleiding voor artsen Maatschappij + Gezondheid nog niet zo lang geleden flink vernieuwd en verbreed is, is het fijn om als praktijkopleider te weten wat er nou precies veranderd is. En wat er dus van je verwacht wordt. Samen met een aantal andere praktijkopleiders en jeugdartsen van onze GGD hebben we ons in een dagdeel volledig laten bijpraten, via de module Samen Opleiden van de NSPOH. Super leerzaam! En het leidde bij ons ook nog eens tot enthousiaste reacties én nieuwe plannen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Jeugdartsen zetten zich met hart en ziel in voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Hun werkveld is ontzettend breed! Een jeugdarts moet kennis hebben van heel verschillende disciplines en ook snel daartussen kunnen schakelen, vind ik. En: hoe eerder ze met de breedte van hun werkveld in aanraking komen, hoe beter. Dit is precies de reden waarom de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid een dikke twee jaar geleden op de schop is gegaan. In het kort: aios leren tijdens de vernieuwde opleiding veel meer met een brede blik te kijken en doen met veel meer disciplines ervaring op dan vóór 2019. Zo lopen ze stage binnen de JGZ voor 0- tot 18-jarigen, maar volgen ze bijvoorbeeld ook een klinische stage bij Kinderrevalidatie of Kinder-jeugdpsychiatrie. Vervolgens lopen ze ook nog eens een paar maanden mee op een andere GGD-afdeling, zoals Infectieziekten of de Tuberculose. Ze leren dus veel meer kennen dan alleen de jeugdgezondheidszorg en zien de samenhang tussen de verschillende specialismen.

Module Samen Opleiden

Ik sta volledig achter de veranderingen in de opleiding (sterker nog: tijdens mijn tijd in het bestuur van AJN was dit mijn aandachtspunt). De keerzijde is wel dat ik de aios nu een groot deel van het jaar ‘kwijt’ ben. Want terwijl ze in de oude situatie bij ons in dienst kwamen en langdurig op één plek inzetbaar waren, wisselen ze nu veel meer van plek. Als praktijkopleiders moeten we goed weten wat de nieuwe opleiding inhoudt en wat er van ons precies wordt verwacht. Daarom heeft de NSPOH de module Samen Opleiden ontwikkeld. In één dagdeel word je volledig bijgepraat over de veranderingen. Nu nog gebeurt dat allemaal online, straks vast weer op locatie. Het is de bedoeling dat je zelf actief vragen en knelpunten inbrengt en dat je aangeeft wat wel en niet werkt. Met de inzichten uit de praktijk kan de NSPOH de inhoud van de opleiding continu aanpassen.

Artsen als opleider

De naam voor de module – Samen Opleiden – is niet voor niets gekozen: we zijn samen verantwoordelijk voor de opleiding van onze aios. Waarbij ik als praktijkopleider zorg voor goede begeleiding van de aios en hem of haar in contact brengt met een expert. Kortom: ik zorg dat de aios zoveel mogelijk leert, zonder dat ik alles zelf hoef te doen. Ik zie dan ook graag dat onze artsen een veel grotere rol hierin krijgen. Zodat een aios voor een bepaalde praktijkopdracht direct gekoppeld kan worden aan een arts die veel afweet over dat specifieke onderwerp. Heel waardevol daarom dat vanuit onze GGD niet alleen praktijkopleiders, maar ook een aantal jeugdartsen de module Samen Opleiden volgden.

Plannen gemaakt

Het was niet alleen een leerzame ochtend, we hebben meteen ook plannen gemaakt. Zo zou een jeugdarts die ook aandachtsfunctionaris Kindermishandeling is, haar expertise graag met de aios delen. Een andere collega die veel werkt met kinderen van nieuwkomers,  met evenveel enthousiasme haar steentje bijdragen. En wat helemaal geweldig is: een van de jeugdartsen die de module heeft gevolgd, heeft daarna gesolliciteerd op een vacature voor praktijkopleider en is inmiddels aangenomen.

In één ochtend leer je veel

Het is een dikke aanrader om de module Samen Opleiden met jouw collega’s te volgen. In één ochtend leer je veel! Ik merk bovendien dat collega’s nu echt enthousiast zijn over de veranderde opleiding Maatschappij + Gezondheid. Dat geldt ook voor één van onze aios die net de 1e fase van de opleiding heeft afgerond en nu de 2e fase doet. Na zijn stage Infectieziektenbestrijding liep hij een tijd mee op onze GGZ-afdeling. Je merkt aan hem hoe vruchtbaar het is als je in je opleiding geleerd hebt breder te kijken. Het leidt simpelweg tot betere samenwerking met onze ketenpartners. En dat kan de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg alleen maar ten goede komen.”

Inge Tissen, arts M+G profiel jeugdgezondheid, strategisch adviseur publieke gezondheid bij GGD Limburg-Noord

Meer weten?

Klik dan op Samen opleiden – regiobijeenkomst praktijkopleiding jeugdartsen.