030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opfrissen NVAB richtlijn psychische problemen Print

In het kort

Ben jij bedrijfs- of verzekeringsarts en wil je je kennis van de NVAB Richtlijn psychische problemen opfrissen, zodat je patiënt en leidinggevende optimaal kunt begeleiden naar werkhervatting? Doe dan deze tweedaagse module en spijker je kennis over de activerende benadering bij.

Wat je leert

De activerende benadering

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
In deze module fris je je kennis op rond de systematiek van de NVAB Richtlijn psychische problemen. Je actualiseert je kennis over de activerende benadering. Deze aanpak werkt versterkend op het probleemoplossend vermogen van zowel de patiënt/werknemer als van de leidinggevende/werkgever. De aanpak geeft bovendien een gunstige prognose voor werkhervatting. Naast de activerende benadering bespreken we ook uitgebreid de indicaties voor overleg met andere medische en niet-medische disciplines.
In deze module is veel ruimte voor eigen casuïstiek en het bespreken van problemen die je in de praktijk ondervindt. Korte, interactieve presentaties worden afgewisseld met discussies en praktische oefeningen in kleine groepen. Tussen de eerste en tweede dag voer je een huiswerkopdracht uit waarbij je een onderwerp uit je eigen praktijk uitdiept.

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • is je kennis van de NVAB Richtlijn psychische problemen opgefrist.
  • weet je weer hoe je het herstelproces optimaal begeleidt en systematisch evalueert.
  • weet je weer hoe je stagnaties herkent en eenvoudige, cognitief-gedragsmatige eerstelijns interventies toepast.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

  • Frank van Zwieten, psycholoog, opleider/adviseur NSPOH
  • Ger Kaldenberg, bedrijfsarts, opleider/adviseur NSPOH en visitator NVAB

Voor wie

Verzekeringsartsen en bedrijfsartsen die mensen met psychische problemen begeleiden.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2017 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Uitspraak van een deelnemer:
“Zat goed in elkaar en was aansprekend. De docent bracht overtuigend dat je deze richtlijn consequent moet toepassen en niet te passief moet zijn. … Kortom de opleiders hebben me weer wat scherper gemaakt. Dat voelt goed.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.