030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Innovatieve ideeën in de infectieziektebestrijding en publieksvoorlichting

Datum: 14 feb '19

Presentaties van verpleegkundigen M&G bij “Infectieziekten van cel tot melding”

Voor welke onderwerpen kozen de verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid die op 28 januari 2019 hun moduleopdracht presenteerden ter afsluiting van de module Van cel tot melding?

In groepjes van twee of drie presenteerden ze hun idee. Origineel waren vooral:

  • een “itchy” app ter ondersteuning van scabiës behandeling,
  • een poster met pictogrammen voor betere hygiëne op een kinderdagverblijf,
  • het gebruik van afbeeldingen om festivalgangers bewuster van hygiëne te maken ter preventie van de “festivalgriep” bijvoorbeeld op tickets, op de website van het festival of op posters.

De vraag die hieraan vooraf ging, luidde: welk handig instrument mis je in de infectieziektebestrijding of publieksvoorlichting?
De presentaties werden inhoudelijk beoordeeld door Ton Oomen van het LCI. Hij gaf de deelnemers bruikbare tips voor een verdere uitwerking van het onderwerp. Want ze bieden zeker mogelijkheden voor de toekomst!

In de 4-daagse scholing Van cel tot melding leerden de deelnemers de infectieziektebestrijding in Nederland en daarbuiten in grote lijnen kennen. Microbiologie, diagnostiek, afhandeling van melding plichtige infectieziekten, surveillance bij het LCI/RIVM, immunologie, vaccinrespons en het RVP kwamen aan bod. Zij volgden de module in het kader van hun opleiding Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid of als bij- en nascholing.