030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Diploma-uitreiking op Aruba

Datum: 6 dec '19

Op Aruba reikte de NSPOH op 29 november 2019 diploma’s uit aan zeven artsen voor arbeid & gezondheid. Dit gebeurde in het bijzijn van de Arubaanse minister van toerisme, volksgezondheid en sport, de heer Oduber, inspecteur van volksgezondheid, mevrouw Lopez Penha, de heer ir. Jacobs, directeur SVb (Sociale Verzekeringsbank) Aruba en de Raad van Toezicht van de SVb.

De minister, de heer Oduber, opende de feestelijke bijeenkomst. In zijn toespraak gaf hij aan dat hij de tweejarige opleiding officieel erkent in wetgeving en is opgenomen in het Arubaanse BIG register (op Aruba een beschermde titel). De NSPOH is benoemd als certificerende instantie die beoordeelt of hieraan wordt voldaan bij nieuwe aanmeldingen. Voorts sprak de minister zijn waardering uit voor het project van zijn ministerie en de SVb samen met de NSPOH.

Het uitreiken van de diploma’s gebeurde vervolgens met een persoonlijke toelichting door Harrie Veneman, verzekeringsarts en opleider bij de NSPOH. De opleiding voor arts arbeid & gezondheid, die officieel op donderdag 18 januari 2018 van start ging, kwam tot stand door middel van educatief partnerschap met – voor een deel – lokale opleiders en docenten.

In het video-verslag op FaceBook licht de heer Jacobs namens de SVb het een en ander toe. Het nieuws over de diploma-uitreiking aan de artsen voor arbeid & gezondheid haalde ook alle kranten waaronder de Diario Aruba en het lokale nieuws.

svb aruba NSPOH opleiding arbeid en gezondheidSVb Aruba

De SVb Aruba is een organisatie die de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid voor de private en publieke sector op Aruba uitvoert. Zij beoordeelt of cliënten arbeidsongeschikt zijn en probeert direct kansen voor deze cliënten te creëren om het werk te hervatten. De SVb begeleidt cliënten op het pad van de re-integratie en ontwikkelt in samenspraak met haar cliënten nieuwe instrumenten voor deze begeleiding.