030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Arubanen in opleiding Arts voor Arbeid & Gezondheid

Datum: 25 jan '18

In de aula van de Universiteit van Aruba in Oranjestad ging donderdag 18 januari 2018 de tweejarige opleiding arts voor arbeid en gezondheid ceremonieel van start. Vanuit de NSPOH is Harrie Veneman, verzekeringsarts en opleider met lokale opleiders verantwoordelijk voor de opleiding.

De Arubaanse artsen die nu zijn gestart met de opleiding arts voor arbeid en gezondheid, zijn in Zuid en Midden Amerika opgeleid en in dienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Christina Mejia, Flavia Pinedo, Miguel Genser, Myron Genser y Melissa de Cuba – deelnemers aan de opleiding – en de andere aanwezigen werden toegesproken door Ir. Edwin Jacobs, directeur van de SVb en via Skype vanuit Nederland in hun eigen taal, in het Papiamentu, door Harrie Veneman.

Van deze feestelijke ceremonie deed de Arubaanse pers verslag. Op de foto in Diario staan deelnemers met Edwin Jacobs, lokale opleiders en andere betrokken bij deze opleiding.

Staf Medico di SVb ta cuminza specializacion den Medicina Ocupacional NSPOH

Opleiding arts voor arbeid en gezondheid

Het onderwijs dat in samenspraak met de SVb Aruba geheel op maat is vormgegeven, wordt door lokale docenten én instituutsopleiders van de NSPOH verzorgd.
De opleiding is gericht op de ontwikkeling van tevoren gedefinieerde competenties, die zijn beschreven aan de hand van KBA. De kennis wordt toegepast en getoetst in de dagelijkse praktijk. Als de artsen na twee jaar voldoen aan de geformuleerde eisen krijgen ze van de NSPOH een diploma waarmee zij zich als arts voor Arbeid en Gezondheid kunnen registreren in het Arubaanse BIG register.

Bij- en nascholing

Bij de eerste keer dat de NSPOH samen met de SVb Aruba een opleiding ontwikkelde, tussen 2005 en 2010, namen Nederlandse bedrijfsartsen en verzekeringsartsen in 2008 deel aan onderdelen van de opleiding in het kader van hun bij- en nascholing. Onderzocht wordt de mogelijkheid om in 2018 opnieuw onderwijs open te stellen voor deelnemers uit Nederland mits daarvoor vanuit Nederland belangstelling bestaat.

svb aruba NSPOH opleiding arbeid en gezondheidSVb Aruba

De SVb Aruba is een organisatie die de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid voor de private en publieke sector op Aruba uitvoert. Zij beoordeelt of cliënten arbeidsongeschikt zijn en probeert direct kansen voor deze cliënten te creëren om het werk te hervatten. De SVb begeleidt cliënten op het pad van de re-integratie en ontwikkelt in samenspraak met haar cliënten nieuwe instrumenten voor deze begeleiding.