030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek Print

In het kort

Werk jij als arts of jeugdverpleegkundige en wil leren hoe je jouw collega’s kunt instrueren op het gebied van het Van Wiechenonderzoek? Of zoek je in dit kader nascholing? Doe dan deze driedaagse module tot gecertificeerd instructeur Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek.

Wat je leert

Leer het Van Wiechenonderzoek uitvoeren en overdragen

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

Het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek wordt uitgevoerd bij alle kinderen in Nederland die het consultatiebureau bezoeken. Het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek is daarmee een standaard ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het onderzoek is een hulpmiddel om de ontwikkeling van kinderen tot 4,5 jaar systematisch in kaart te brengen en te volgen. Het onderzoek is gericht op:

 • Fijne motoriek (adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag)
 • Communicatie
 • Grove motoriek

Als instructeur ben je niet alleen in staat om het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek juist uit te voeren, maar ben je ook in staat om kennis hierover en uitvoering hiervan op een adequate wijze over te brengen op jouw collega’s.

In deze driedaagse module wordt uitgegaan van een gedegen voorbereiding op de theorie achter het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek en de kenmerken van het onderzoek. Het onderwijs is zo vormgegeven dat je daardoor zowel op didactisch, als op inhoudelijk gebied ontwikkelt.

Op de eerste dag krijg je informatie over hoe je op adequate wijze informatie over kunt brengen op jouw collega’s. Met deze didactische bagage ga je in de middag in groepen aan de slag. Aan de hand van een opdracht werk je de kenmerken van jouw groep uit in een mini-les. Deze mini-les geef je met jouw groep op de tweede dag. Op deze tweede dag krijg je feedback op de inhoud en de gekozen werkvorm van de mini-les. De feedback wordt gegeven door de mede-cursisten, een landelijke van Wiecheninstructeur en een onderwijskundige/docent. Met het geleerde van de eerste twee dagen ga je vervolgens in de praktijk aan de slag.

Op de derde dag, de terugkomdag, staat de positionering als instructeur centraal. Op deze dag zullen ook reeds gecertificeerde van Wiecheninstructeurs aansluiten (evt. voor hercertificering). Tot slot sluiten we af met de certificering aan de hand van een zelf meegebrachte videobeelden. De landelijke instructeurs en de mede-cursisten geven hierop feedback en verbeterpunten.

Het van en met elkaar leren staat centraal binnen deze module. Bij aanvang van de cursus wordt dan ook verwacht dat je je kennis omtrent de achtergrond en de kenmerken van het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek voldoende opgefrist hebt.

Na afloop van deze driedaagse module Instructeur Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek:

 • kun je reflecteren op de juiste manier van het uitvoeren van het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek
 • kun je deze vaardigheden binnen jouw eigen organisatie aanleren aan artsen en verpleegkundigen.
 • Kun je op adequate wijze feedback geven en ontvangen en kun je het nut van feedback beschrijven.
 • Kun je na afloop geregistreerd worden in het register van van Wiechen instructeur NCJ, mits:
  • Je videobeelden hebt meegebracht (die voldoen aan de gestelde voorwaarden in de studiehandleiding)
  • Je adequaat kunt reflecteren op jouw eigen uitvoering van het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek
  • Je op adequate wijze feedback geeft aan en ontvangt van collega instructeurs tijdens de hercertificering

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door

 • Puck Winnubst, MSc. Na een aantal jaar als zelfstandig onderzoeker en adviseur gewerkt te hebben, rolde ze het onderwijs in. Eerst als docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en later als opleider/adviseur bij de NSPOH. Ondertussen heeft ze vele jaren ervaring opgebouwd in het didactische reilen en zeilen van opleiden. Wat werkt voor een groep? Hoe bouw je interactief onderwijs op en hoe betrek je de deelnemers optimaal? Daar denkt ze graag over na.
 • Coco Sips, MSc. Met een passie voor alles wat met gezondheid en maatschappij te maken heeft,ging ze tijdens en na haar studie als onderzoeker aan de slag bij Soa Aids Nederland en daarna bij de gemeente Rotterdam. In haar rol als opleider/adviseur bij de NSPOH staat ze dichter bij de doelgroep en denkt ze graag vanuit didactisch oogpunt mee over het ontwikkelen van onderwijs. Een setting creëren waar we met- en van elkaar leren, en écht contact maken met de groep vindt ze het allerleukst!

Voor wie

Jeugdartsen, artsen maatschappij & gezondheid en jeugdverpleegkundigen.

Toelatingseisen

Je dient werkzaam te zijn in de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast ben je minimaal één dagdeel per week praktisch werkzaam en heb je ruime ervaring met het Van Wiechenonderzoek.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie