030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Vaccins: mogelijkheden en de weerbarstige praktijk Print

In het kort

Al twee eeuwen vormen vaccinaties een belangrijke strategie in de bestrijding van infectieziekten. Toch blijft waakzaamheid geboden. Door veranderingen in de micro-organismen dienen vaccins te worden aangepast of opnieuw ontwikkeld te worden. Daarnaast laten onderzoeken zien dat vaccins in de toekomst ook buiten het domein van de infectieziekten kunnen worden ingezet. Vind je het belangrijk om bij te blijven in dit dynamische vakgebied? Volg dan de module Vaccins: mogelijkheden en de weerbarstige praktijk.

Wat je leert

Het hoe, wat en waarom (niet) van vaccineren

De module is een onderdeel van de profielopleiding Infectieziektebestrijding binnen de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.

In deze module staat de humane afweer centraal. Je krijgt antwoorden op vragen als: hoe werkt het afweersysteem? Waarom werkt het soms niet? Hoe en waarom reageert het op een vaccin? Hoe zit het met de bijwerkingen?

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vormt een belangrijke pijler in de bestrijding van infectieziekten.  Het RVP beschermt kinderen tegen 12 ernstige infectieziekten. Het programma wordt voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

We besteden aandacht de basisprincipes van vaccineren, de verschillende vaccinstrategieën, het Rijksvaccinatieprogramma en de productie en ontwikkeling van (nieuwe) vaccins. We besteden aandacht aan de groeiende maatschappelijke weerstand tegen vaccinaties en je krijgt tips hoe je hierover kunt communiceren in de spreekkamer.  Ook staan we stil bij de ethische aspecten van vaccineren.

Tijdens de module wisselen we presentaties, oefeningen en casuïstiekbespreking af.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • is je kennis van het afweersysteem en de werking van vaccins opgefrist.
  • ken je de bijwerkingen en contra-indicaties van vaccins.
  • ben je bekend met de pro’s en contra’s van nieuwe vaccins.
  • ken je de laatste stand van zake omtrent vaccinontwikkeling en vaccinstrategieën.
  • ken je de ethische vragen die spelen en kun je hierop reflecteren
  • weet je hoe je goed met cliënten communiceert over vaccinaties.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts op de verschillende onderdelen uit het vakgebied.

Voor wie

Artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding en artsen AGZ, artsen JGZ, huisartsen en bedrijfsartsen die praktijkervaring hebben met vaccineren.

Toelatingseisen

Diploma basisarts.

We gaan ervanuit dat je bij de start van de module beschikt over basiskennis immunologie.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2019  waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,6.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.