030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart

In het kort

Als keuringsarts voor de scheepvaart draag je mede zorg voor veilig transport via het water. Het is dus belangrijk dat je gedegen kennis van zaken hebt. Wil je meer leren over de actuele keuringseisen en de gezondheidsrichtlijn in de scheepvaart? Zoek je een inhaalprogramma voor de verplichte nascholing voor keuringsartsen voor de scheepvaart? Kom dan naar deze nascholingsmiddag.

Wat je leert

Update je kennis en voldoe aan de registratie-eisen

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

In 2015 is een start gemaakt met een speciaal opleidingstraject. Dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van drie landen rondom de Noordzee: Noorwegen, Engeland en Nederland. Er is een nieuw handboek opgesteld met keuringseisen en er is een basiscursus ontwikkeld. De leerstof uit deze  basiscursus is verplicht voor alle keuringsartsen voor de zeevaart. Op advies van de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport ILT is voor de Nederlandse keuringsartsen scheepvaart de leerstof in de cursus  verdeeld over vier blokken. Die zijn op hun beurt verdeeld over vier jaren.

Per jaar worden in de blokken  de onderdelen en thema’s uit de basiscursus aangeboden als jaarlijkse bij- en nascholing. Zo houd je als keuringsarts voor de scheepvaart je kennis up-to-date en voldoe je gelijktijdig aan de eisen uit het handboek.

Ieder jaar wisselen de onderwerpen van deze nascholingsmiddag. Ze komen per jaar overeen met de workshops van het middagprogramma van het minisymposium Transportgeneeskunde (dat plaats vond op 11 april 2017) en bieden zodoende een herkansing voor diegenen die dat hebben gemist.

De leerstof wordt behandeld via interactieve colleges, afgewisseld met oefeningen op basis van casuïstiek. Ook is er gelegenheid voor discussies over de diverse keuringseisen en keuringsmethoden. Ook zijn er oefeningen op basis van casuïstiek.

Op donderdag middag 9 november 2017 volgen alle keuringsartsen scheepvaart twee workshops, die worden verzorgd door 3 docenten

Docenten 2017

 • Henk van Exel, cardioloog Rijnlands Revalidatie centrum, Leiden samen met
 • Tom Mutsaerts, medisch adviseur ILT voor de scheepvaart, Den Haag (workshop 1);
 • Tom Brandon, sportarts en opleider, Isala MC, Zwolle (workshop 2)

Programma 2017

Op donderdagmiddag 9 november 2017 volg je twee workshops, die worden verzorgd door:

 • Henk van Exel, cardioloog Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden (workshop 1)
 • Tom Mutsaerts, medisch adviseur ILT, Den Haag (workshop 1)
 • Tom Brandon, sportarts en opleider, Isala MC, Zwolle (workshop 2)

13:30 – 14:50 uur
Workshop 1

Met een hartritmestoornis, pacemaker of (acute) cardiale aandoening varen? Henk van Exel
Keuringsarts in hart en nieren (vervolg met bespreken van cardiale casuïstiek)Tom Mutsaerts

Welke cardiale problematiek, onder anderen welke hartritmestoornis, is relevant voor het functioneren op zee, of in de binnenvaart? Wat betekent dit voor de inzetbaarheid en cardiale belastbaarheid van een werknemer? Wat is de huidige aanpak van diagnostiek en therapie? Hoe speelt de keuringsarts scheepvaart hierin een rol, bij cliënten die een pacemaker (ICD) hebben gekregen? Je krijgt inzicht in de risico’s, de prognose en het objectief inschatten van de cardiale belastbaarheid bij cliënten met hartritmestoornissen.

Tot slot gaan we zelf aan de slag met het bespreken van praktijkvoorbeelden, die nader ingaan op een aantal andere, relevante (acute) cardiale aandoeningen. Hoe beoordeel je in die situaties de vaargeschiktheid van een cliënt met een functie in de zeevaart, of in de binnenvaart.

Resultaat

Na afloop van dit programmaonderdeel:

 • heb je inzicht in de betekenis van hartritmestoornissen op voldoende cardiale belastbaarheid, nodig voor het functioneren op zee, of in de binnenvaart;
 • ken je de regelgeving en richtlijnen voor beoordelen van hartritmestoornissen, het dragen van pacemakers, of het inschatten van cardiale risico’s per sector;
 • kun je een juiste afweging maken, vanuit divers perspectief voor monitoren en beslissen in keuringen voor de scheepvaart bij diverse cardiale ziektebeelden.

15:10 – 16:30 uur
Workshop 2

Het beoordelen van de algemene lichamelijke conditie en fysieke vaardigheden – Tom Brandon

Zeevarenden moeten voldoende lichamelijke conditie en fysieke vaardigheid hebben om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen, waarbij men voor bepaalde functies en voor de veiligheid aan boord ook direct adequaat moet kunnen reageren en handelen.

Hoe beoordeel je of bepaalde fysieke aandoeningen een risicofactor vormen en hoe signaleer je deze dan? Welke testen voer je uit om in korte tijd, maar wel zorgvuldig een goede indruk te krijgen van de algemene conditie van een keurling voor de scheepvaart? En hoe test je bij specifieke aandoeningen die relevant zijn voor een keuring in de scheepvaart? Na een introductie met demonstratie bespreken we diverse scenario’s. Want aan boord van een schip telt niet alleen de BMI waarde…

Hoe krijg je als keuringsarts scheepvaart een goed beeld van de voornaamste fysieke risicofactoren, zodat je op zorgvuldige wijze je lichamelijk onderzoek kunt doen om te beoordelen, of iemand (wanneer) vaargeschikt is? Verschillende afwegingen spelen hierbij een rol, zowel in de (inter)nationale zeevaart als in de binnenvaart. We bespreken deze aspecten onderling aan de hand van de gepresenteerde praktijkvoorbeelden.

Resultaat

Na afloop van dit programmaonderdeel:

 • ken je de voornaamste testen van verantwoord lichamelijk onderzoek voor het inschatten van de lichamelijke conditie.
 • kun je beter de belastbaarheid en fysieke vaardigheden voor functies in de scheepvaart beoordelen.

Voor wie

Keuringsartsen voor de scheepvaart die aan hun registratieverplichting willen voldoen en andere geïnteresseerde artsen. Deze module biedt een extra mogelijkheid voor diegenen die het Minisymposium Transportgeneeskunde (eerder dit jaar) hebben gemist.
Deze nascholing is ook toegankelijk voor geïnteresseerde bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, keuringsartsen of basisartsen die werkzaam zijn in een andere sector van transport (luchtvaart, wegvervoer of spoorverkeer).

Toelatingseisen

Diploma basisarts BIG geregistreerd.

Praktische informatie

Rooster

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.