030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Minisymposium Transportgeneeskunde 2018 Print

In het kort

Veilig transport over weg, spoor en water vereist gezonde werknemers. Werk je in de transportgeneeskunde? Dan is het belangrijk om op de hoogte te blijven van actuele keuringseisen en veiligheidsnormen in de sector. Volg daarom dit eendaagse minisymposium en breng je kennis weer helemaal op peil.

Wat je leert

Actuele thema’s in de transportgeneeskunde

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

In een jaarlijks wisselend programma worden actuele thema’s besproken die relevant zijn voor keuringsartsen in de sectoren wegtransport, spoorwegvervoer, luchtvaart en scheepvaart. We doen dat in de vorm van interactieve hoorcolleges, workshops en casuïstiekbespreking. Daarnaast wissel je met deskundigen en collega’s praktijkervaringen, adviezen en toepassingen van instrumenten of testmethodes uit.

Programma in 2018

Neurologie: het beoordelen van mentale en fysieke geschiktheid in keuringen is dit jaar het centrale thema.

In de ochtend volg je plenaire lezingen die van belang zijn voor keuringsartsen uit alle vier sectoren in de transportgeneeskunde. Meerdere sprekers belichten het thema vanuit divers perspectief. Ook krijg je de nieuwste inzichten gepresenteerd vanuit de Vereniging van het Vervoersgeneeskundig Samenwerkingsverband. Deze vereniging stelt zich tot doel de kwaliteit van keuringen en de kennis over transportgeneeskunde te verhogen.

In de middag volg je twee workshops die relevant zijn voor de vervoersmodaliteit waarin je werkzaam bent.

Verplichte nascholing voor keuringsartsen voor de scheepvaart

Alle keuringsartsen voor de scheepvaart volgen in de middag twee speciale workshops die onderdeel zijn van de voor hen verplichte basiscursus. Ieder jaar worden daaruit een aantal blokken behandeld als nascholing. Deze nascholing maakt deel uit van een nieuw scholingstraject. Alle aangewezen (geregistreerde) keuringsartsen voor de scheepvaart dienen ieder jaar deze nascholing te volgen, conform de eisen van de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport.

Indien je het minisymposium dit voorjaar mist, is er nog een inhaalmiddag: Nascholing voor keuringsartsen Scheepvaart later in het jaar.

Keuringsartsen luchtvaart, het wegtransport en spoorwegvervoer

Alle keuringsartsen voor de luchtvaart, het wegtransport en spoorwegvervoer volgen gezamenlijk de speciaal voor hen ingerichte twee workshops.

Voor wie

Dit symposium is bedoeld voor keuringsartsen uit alle vier sectoren in de transportgeneeskunde (en in het bijzonder voor de aangewezen artsen voor de scheepvaart). Ook voor huisartsen en bedrijfsartsen (geregistreerd of in opleiding), of arboprofessionals en arboverpleegkundigen die interesse hebben in de sector vervoer of in de transportgeneeskunde is dit symposium relevant.

Sprekers

  • Bert Alberga, arts niet praktiserend (voorheen bedrijfsarts NS en diverse busbedrijven), onafhankelijk medisch adviseur spoor- en wegverkeer
  • Prof. dr. Gert van Dijk, neuroloog LUMC, Leiden
  • Peter van Eis, neuropsycholoog en GZ-psycholoog (niet praktiserend; voormalig bedrijfspsycholoog NS en adviseur neuropsychologie IKA-Ned).
  • Dr. Wytske Hofstra, neuroloog SEIN, Zwolle
  • Dr. Perry JJ van Genderen, internist, Havenpolikliniek Rotterdam

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2018 kreeg deze module een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Toelichting op prijs

De prijs is gebaseerd op deelname aan beide dagdelen. Volg je één dagdeel, dan betaal je €145.
Het dagdeel in de ochtend is inclusief lunch. Het dagdeel in de middag is exclusief lunch.

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.