030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Toxicologie voor de medische milieukunde risk assessment Print

In het kort

Deze scholing geeft je handvatten om een toxicologische beoordeling te maken van stoffen binnen de setting van de medische milieukunde zoals bij een GGD. De module is een vervolg op de module ‘basisprincipes toxicologie’.

Wat je leert

In hoeverre spelen gezondheidskundige afwegingen een rol bij de totstandkoming van normen?

Deze module is gericht op normen voor blootstelling van omwonenden aan toxische stoffen. Om een veilige productie en toepassing van chemische stoffen te waarborgen, worden normen afgeleid om blootstelling aan chemische stoffen te reguleren. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de maximale luchtconcentratie van chemische stoffen op de werkplek en voor wat we dagelijks bijvoorbeeld via ons voedsel en drinkwater innemen. Je leert in hoeverre gezondheidskundige afwegingen een rol spelen bij de totstandkoming van normen. Daarnaast wordt middels opdrachten aandacht besteed aan het gebruik van normen in de praktijk om een risicobeoordeling uit te voeren. Welke conclusies kun je trekken als een norm is overschreden en welke niet? Wanneer is er sprake van een gezondheidsrisico?

Materiaal en voorbereiding

Het volgende materiaal wordt gebruikt in de module (zorg dat je daar toegang toe hebt):

  • e-learning ToxTutor (zorg dat je een account hebt).
  • Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment. Dit is eventueel te vervangen door Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology.

Er is voorafgaande aan de module geen voorbereiding nodig.

Na afloop van deze module:

  • ken je de totstandkoming van de normen en onzekerheden van een risicobeoordeling.
  • weet je welke normen je kunt gebruiken voor het schatten van gezondheidsrisico’s en met welke onzekerheden je rekening moet houden.
  • heb je inzicht in de stappen hoe in de praktijk te komen tot een toxicologische risicobeoordeling.
  • weet je onderscheid te maken in je beoordeling voor kort- en langdurende blootstelling.
  • ken je informatiebronnen/databases die behulpzaam kunnen zijn bij de risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen. Er wordt verwacht dat je voorkennis hebt van de basisprincipes van toxicologie.

Toelatingseis

Deze module heeft een intermediate niveau. Er wordt verwacht dat je de begrippen uit de module basisprincipes toxicologie beheerst: toxicolinetiek, toxicodynamiek, dosis-responscurves, relatie met en zonder drempelwaarde, gevaaridentificatie, opname en verdeling van een stof in het lichaam.

Docenten

  • Ir. P.M.J. (Peter) Bos, Senior risicobeoordelaar RIVM, Bilthoven.
  • D.H.J. (Rik) van de Weerdt, arts M+G medische milieukunde | Toxicoloog (ERT) | gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS).

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.