030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Strategisch coachen Print

In het kort

De opleiding Strategisch Coachen is al meer dan 15 jaar geaccrediteerd en vormt een basis die meer dan duizend deelnemers heeft ondersteund in hun werk. De opleiding is een gedegen voorbereiding op de specialisatie Strategisch coachen van herstelgedrag.

Wat je leert

De rol van de arbeidsdeskundige, verzekeringsarts bedrijfsarts en leidinggevende, is de afgelopen jaren sterk aan verandering onderhevig. Maatschappelijke veranderingen, waaronder een toenemend verwachtingspatroon, toenemende assertiviteit en een betere toegang tot informatie van cliënten spelen een steeds belangrijkere rol bij het uitoefenen van het beroep. Wil je als professional succesvol en deskundig zijn, dan heb je vooral baat bij nieuwe mogelijkheden op het gebied van de specifieke en coachende beroepsvaardigheden. Om doeltreffend en efficiënt je beroepsinhoudelijke doelen te realiseren.

Kernpunten:

 1. Veiligheid bieden en weerstanden voorkomen.
 2. Denkfouten bij cliënten en andere belanghebbenden voorkomen.
 3. Analyseren en tijdig diagnosticeren van de dramarollen en dysfunctionele symbiosen – dramadriehoek (Karpmann) en de cliënt te begeleiden om vanuit de winnaarsdriehoek (Choy) effectief te handelen en te communiceren.
 4. Doelgericht begeleiden met toetsbare strategieën.
 5. Effectieve strategieën leren toepassen

Na afloop van deze module:

 • Heb je coachende methodes en technieken leren toepassen, waarbij je expertise veel meer tot zijn recht komt tijdens de interactie met je cliënten, opdrachtgevers cq leidinggevenden en collega’s.
 • Weet je de interactie met je gesprekspartner zodanig doelgericht te sturen dat de beoogde effecten in termen van groei, ontwikkeling, herstel, werkhervatting en re-integratie ook daadwerkelijk in de praktijk worden gerealiseerd.
 • Weet je jezelf en anderen in de winnaardriehoek te brengen en te houden bij je advisering en maken van afspraken in de begeleiding.
 • ben je je bewust van natuurlijke weerstanden bij cliënten, leidinggevenden en organisaties die zich voor kunnen doen en kun je hiermee analytisch en interveniërend omgaan.
 • Voorkom je dat weerstanden onbedoeld worden versterkt.
 • Weet je cliënten en overige belanghebbenden effectief uit de slachtoffer-, aanklager of reddersrol te halen.
 • Weet je destructief gedrag om te buigen naar constructief gedrag. Bijvoorbeeld bij verzuim- en/of conflictgedrag.
 • Weet je op individueel, relationeel en organisatieniveau conflicten vroegtijdig te herkennen, te duiden en doelgericht te begeleiden in de gewenste richting met een vooraf overeengekomen succesdefinitie.
 • Heb je je effectiviteit en efficiëntie bij het begeleiden van cliënten aanzienlijk verhoogd door het toepassen van de theorie en de technieken.

Opleidingsmateriaal

Je ontvangt een op maat gemaakt opleidingshandboek. Zowel in een e-book als in hard-copy versie aangevuld met oefenvormen  en leeropdrachten. Daarnaast nodigt het boek uit tot zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Je maakt je eigen ontwikkeling als coach zichtbaar voor jezelf.

e-Learning

De opleiding Strategisch Coachen wordt gefaciliteerd via de Digitale Leeromgeving van NSPOH. Het lesmateriaal, leeropdrachten, behandelde sheets ondersteunen je in de voorbereiding van de lesdagen en bij het oefenen in de dagelijkse praktijk. Voor iedere lesdag wordt een e-learningmodule aangeboden ter voorbereiding van de dag. Aan de hand van de theorie en concrete casuïstiek uit de eigen praktijk worden leeropdrachten gegeven. De voorbereiding per lesdag vraagt 4 uur voorbereiding.

Voor wie

Arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, re-integratie begeleiders en leidinggevenden van genoemde professionals. In aanvulling op de accreditatie hiernaast:  voor arbeidsdeskundigen is deze module opgenomen in het overzicht met geaccrediteerde activiteiten van de NvvA die er 16 PE punten aan heeft toegekend.

Ervaringen

Deze coachingsopleiding biedt je methodes en technieken bij de begeleiding van cliënten, collega’s, medewerkers en het werken in multidisciplinaire teams. De opleiding biedt ook gelegenheid voor reflectie en zelfontwikkeling. Hoge evaluatiescores en indrukwekkende referenties kenmerken de opleiding. Deze wordt dan ook gezien als een opleiding met veel toegevoegde waarde op een breed gebied van werkvelden voor professionals. Referenties zijn beschikbaar.

Score in eerdere evaluatie: in 2020 kreeg deze module van de deelnemers een 9,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.